S výstavou Nejisté obzory se představí Veronika Čechová, která reaguje na složitá a hlasitě rezonující celospolečenská environmentální témata. Tradiční formát přehlídky dvanácti českých talentovaných umělců do třiceti let rozšiřuje společný prvek v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vlastním autorským způsobem.

„Napříč vystavenými díly a uměleckými přístupy lze pozorovat obrat k materiálům a technikám, které spojuje spíše s řemeslný um předchozích generací. Jakoby návrat k těmto rukodělným technikám představoval útěk do časů, kdy aktivita jednotlivce ještě neměla tak dalekosáhlé dopady a svět se zdál, ve své nepropojenosti, jaksi jednodušší," řekl mluvčí festivalu Jan Trávníček.

První premiérou osmdesáté sezony Horáckého divadla Jihlava byla komedie Obraz.
Horácké divadlo zve na premiéry

V pátek v 16 hodin proběhne na vlakovém nádraží vernisáž spojená se zahájením festivalu. Komentovanou prohlídku kurátorky doplní performance umělecké skupiny Cloudy Babies. Sobota je celá věnovaná doprovodnému programu. Chystá se brunch s autory a následnou komentovanou prohlídkou. V rámci přednáškového bloku vystoupí hosté jako Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, dále vizuální umělec a kurátor Michal Kindernay, nebo přátelé z nové pražské galerie současného umění Lítost. Na hudební scéně se představí Ventolin.

„Pozvali jsme ale i Katarínu Ruschkovouz jihlavského magistrátu, se kterou se budeme veřejně bavit o tom, jak můžeme jako festival i jednotlivci minimalizovat naše negativní dopady na životní prostředí. Navážeme workshopem up-cyclingu s vystavující autorkou Kristinou Fingerlandovou," doplnil další informace Trávníček.

V DIODu bude probíhat doprovodná výstava autorů, kteří byli součástí Nulté generace v minulých letech. Na nádraží budou také tradiční Ozvěny Famufestu, blok projekcí filmů studentů FAMU, nebo premiéra loutkového divadelního představení studenta UMPRUM Matouše Valcháře. Další program bude na hudební stagi. Více informací je na http://bit.do/nultagenerace2019.