Vítězové přebrali ceny na sobotním slavnostním večeru. Ten se nesl ve stylu velkých světových show, při nichž jsou podobné ceny předávány. Nutno ovšem dodat, že Horácké divadlo 
se této show chopilo s jistou dávkou parodování takových večerů.

Oceněný Zdeněk Stejskal v 76. sezoně 2015 až 2016 ztvárnil například historickou postavu krutého politického reformátora Savonaroly, jenž vládl na přelomu středověku a novověku městskému státu Florencie. Dále se představil například ve hrách Romeo a Julie, Splašené nůžky nebo Zvonokosy. V těchto třech představeních v minulé sezoně hrála rovněž Lenka Schreiberová. Diváci ji také mohli vidět třeba jako Médeiu ve stejnojmenné hře.

Ocenění v anketě Horác rovněž získala Vladimíra Čapková Vokůrková, která se stala Mladým talentem sezony. Ta navíc z rukou prezidenta Herecké asociace Jiřího Hromady, který do Jihlavy přijel, převzala cenu Malá Thálie. Tu Herecká asociace předává jako obdobu „velké" celostátní Thálie v českých divadlech, která pořádají podobné divácké ankety, jako je jihlavská cena Horác.
Diváci Horáckého divadla rovněž vybírali nejzdařilejší inscenaci sezony. Tou zvolili hru Splašené nůžky, která ve své druhé polovině do samotného děje aktivně zapojuje diváky. Ti díky svým poznatkům, jež získají 
v první polovině inscenace určí, jak se bude děj odehrávat dále.

Na rozdíl od minulých let, kdy se výsledky ankety Horác prezentovaly víceméně interně v uzavřeném kruhu, letos Horácké divadlo přistoupilo k inovaci a vyhlášení cen připravilo jako společenský večer.