Samotná knihovna vznikala zhruba deset let a stále se doplňuje. Historicky cenné svazky, které jsou nejčastěji ze šestnáctého a sedmnáctého století, jsou celkem ve čtyřech místnostech. Návštěvníci však chodí pouze do toho vizuálně nejatraktivnějšího sálu knihovny s krásnými malbami na stropě.

A zájem je velký. „Veřejnost k nám vždy lákal kostel, kaple svaté Anny a knihovna. Teď k tomu přibyla výstava na prelatuře a klenotnice,“ potvrdil převor kláštera Siard Kamil Novotný a dodal: „Mnoho lidí ale s takovou vzácnou knihovnou zde ani nepočítá. A tak jsou její krásou velmi překvapeni.“

Bazilika v Třebíči.
Památky na Vysočině zažívají rekordní návštěvnost. Největší zájem je o Roštejn

Mnoho knih se do Nové Říše dostalo po roce 1773, když byl zrušen jezuitský řád. „Byly rozprodávány z koleje v Telči a jejich malou část koupil zdejší opat Josef Bernard Pelikán. Zdá se ale, že koupě nebyla jednorázová,“ řekl současný opat Marian Rudolf Kosík. Nedávno se zjistilo, že je v Nové Říši i velká část zdobených knihovních regálů z koleje v Telči.

Řeholníci vystřídali vojáky

Premonstráti se do svého kláštera, který byl založen v roce 1211 jako ženský a od roku 1641 se stal mužským, vrátili relativně nedávno, v roce 1991, kdy jim obsazené klášterní budovy uvolnila armáda. Od té doby řeholníci začali s opravami střech a fasád kostela i kláštera. Rekonstrukcí prošly obě kostelní věže a v interiéru kostela byly restaurovány fresky.

Nyní jsou v generální rekonstrukci historické varhany. Jejich oprava by měla být příští rok, kdy slaví premonstrátský řád devět set roků svého trvání, dokončena. „Až skončí oprava varhan a další probíhající opravy, chceme klášter více uvést ve známost,“ uzavřel převor Siard Novotný.

Mrkvancobraní v Polné.
Recepty na mrkvance se v Polné dědí jako rodinné stříbro