V muzeu si zájemci od 8. února mohou prohlédnout dílo bzenecké malířky Lenky Jurečkové, aktuálně žijící v Praze. „Její volná tvorba čerpá inspiraci v živé tradici folklorního dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí. Na jejích obrazech tak ožívají nejrůznější lidové tance i další folklorní akce, například vlčnovská či skoronická jízda králů, fašančáři ze Strání, z Komně a z Bystřice pod Lopeníkem a další,“ vysvětlil kurátor výstavy Pavel Bezděčka.

K folklóru má autorka bytostný vztah vycházející z bohatých vlastních prožitků, které s různou mírou stylizace přetváří do barevně i kompozičně efektních, ale nikoli popisných vizí, které ctí charakter jednotlivých regionů. Figurální motivy na obrazech často výrazně doplňují motivy krajinné – vinohrady, pole, stromořadí, mlýny, kostely, kapličky - a krajina se často objevuje i jako hlavní téma.

Dana Batulková
Batulková, Onder a další hvězdy zatančí s Melodií

„Významnou roli v tvorbě Lenky Jurečkové hraje barva, ozvláštňující a charakterizující krajinu podle ročního období a denního světla. Nemá ovšem funkci popisnou, spíš navozuje pocit, prožitek a má i dramatizující roli. Krajiny Lenky Jurečkové mají prostě folklorní duši," popsal obrazy Pavel Bezděčka

Lenka Jurečková doposud připravila více než čtyřicet autorských výstav u nás i v zahraničí. Její kresby a reprodukce zdobí přebaly zvukových nosičů řady moravských folklorních souborů a muzik i propagační materiály folklorních festivalů a slavností.

Česká televize jí věnovala jeden z dílů Folkloriky a svoji tvorbu představila i v televizi Noe. Výstava Lenky Jurečkové skončí v neděli 7. dubna 2019.

Zpívající hasič Jiří Pařil z Telče chystá nový klip
Zpívající hasič Jiří Pařil z Telče chystá klip