Stali se tak tvůrci a propagátory krásného životního koníčka s přáním přitáhnout a pobavit diváky, a to jak výběrem těch nejlepších a nejpůsobivějších divadelních her a pořadů, tak také svým hereckým umem. Divadlo v Třešti zažilo v průběhu let celou řadu změn v názvu souboru, aktivních členů souboru, slavilo řadu úspěchů v činnosti, ale hlavně společně s hereckými aktéry na jevišti se bavil i divák v sále.

Ani se člověk v rychlém toku života nenaděje, přichází rok 2018 a s ním překrásný moment, kdy při ohlédnutí zpět můžeme od roku 1923 napočítat neuvěřitelných 95 let od vzniku tohoto divadelního uskupení v Třešti.

Vzhledem k tomu, že máme od založení Ochotnické jednoty již nepatrný krůček ke stovce, bylo by slušností, připomenout si ochotníky z našich řad. Určitě k nim patří: Milan Šindelář, Marta Slezáčková, Eva Hájková (Dederová), Jaroslava Hezinová, Luboš Kodys, Zdeněk Kodys, Ladislav Bednář, snad i moje maličkost - Anna Fencíková, stejně jako Marie Hamžová, která měla velkou zásluhu na výstavbě nového Kulturního domu v Třešti.

Především k nim ale patří ti herci, na které již dnes můžeme jenom s láskou a vděkem vzpomínat. Některé z nich měla možnost ještě velká řada z vás vidět přímo na jevišti, a tak si jistě alespoň jejich jména rádi dnes společně s námi připomenete. Uvedu alespoň ty nejvýraznější osobnosti divadelního souboru.

Jsou to: Metoděj Burian, Lubomír Langr, Karel Pospíchal, Vladimír Lysý, Jan Šindelář, František Radkovský, František Hadrava, Alois Zuda, Jan Kessler, Jan John, Miroslav Novotný, František Staněk, Miloslav Jirka, Jaroslav Kopřiva, František Strádal, Vladimír Lukšů, Petr Jedlička, Oldřich Houzar, Richard Jabůrek, Josef Renner, Jiří Štumar, Bohumír Tesař, Antonín Svoboda, Ladislav Molák, Libuše Lysá, Marie Uhlířová, Marie Řežábková, Růžena Matysová, Anna Hartmanová, Anežka Bukovská, Antonie Bílková, Bohumila Feldmanová, Ludmila Malásková, Marie Borková, Jiřina Čurdová, Jaroslava Štumarová, Miluše Škarková a celá řada dalších.

Těmto bývalým hereckým kolegům posíláme za Divadelní soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť do divadelního nebe velké poděkování za to, že jejich přičiněním můžeme být v letošním roce svědky oslavy pětadevadesáti let divadelní činnosti v Třešti. Zaslouží si náš obrovský obdiv a velkou úctu.

Uvedení divadelní hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka s písničkami tedy bude patřit nejen našim současným příznivcům, ale především těmto výše jmenovaným osobnostem divadelní éry v Třešti. Uskuteční se v sobotu 10. listopadu v Sokolském domě v Třešti. Začátek je v 15 hodin. Symbolické vstupné činí dvacet korun.

Možná vám alespoň některé třešťské divadelní osobnosti naše výstavní foto v sále při představení v rámci oslavy 95. výročí připomene.

Anna Fencíková,
vedoucí Divadelního souboru Jana Lišky při TJ Sokol Třešť