KDY: dnes, od 18.00
KDE: Univerzitní centrum, Telč
ZA KOLIK: vstup volný

Představí systém vzdělávání mládeže, které se stalo jedním z důležitých pilířů činnosti Tovaryšstva Ježíšova již záhy po jeho vzniku. Jezuité se stali nejúspěšnějším řádem poskytujícím vzdělání, jemuž ve střední Evropě nebyl s to žádný jiný konkurovat. Posluchači se dozvědí také o fungování jezuitského školského divadla. Nejstarší doklady o něm  pocházejí již z prvních let existence telčského domu a hovoří o zapojení  divadelních prvků do náboženských slavností, především božítělových procesí a oslav svátku sv. Markéty. Představení  se účastnila i místní vrchnost, členové rodu Slavatů i z Liechtensteina-Castelcorno. Přednášet bude Kateřina Bobková-Valentová. Vstupné na přednášku je zdarma.