V ní jsou poutavě prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od dvanáctého do šestnáctého století.

Bohatou obrazovou část by mohli ocenit čtenáři všech věkových kategorií. Jednotlivé středověké formy zábav kniha představuje z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu nejenom u nás, ale i v jiných evropských zemích.

Publikace je k dostání přímo na pokladně muzea za 250 korun.