„První poválečná světová výstava Expo 1958 znamenala zásadní mezník pro československou kulturu i životní styl. Poprvé od únorového převratu mohli českoslovenští umělci veřejně navázat na avantgardní dědictví a prezentovat svou tvorbu na Západě,“ uvedla Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči, který přednášku pořádá. Podněty z Expa uvolnily cestu k novému designovému stylu, který je v Československu označován jako bruselský.

Daniela Kramerová se zabývá českým výtvarným uměním druhé poloviny20. století až po současnost. „Umění chápe jako součást širších kulturních, sociologických a politických procesů,“ dodala Ampapová.

Středeční přednáška bude v Telči začínat v šest hodin odpoledne. Vstupné bude zdarma.