Uskupení Ztohoven, známé svým atomovým hřibem ve vysílání panoramy České televize, představilo ve čtvrtek účastníkům Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě svůj snímek Občan K. zachycující záměnu identit. Identitu „zajišťuje" stát prostřednictvím občanských průkazů.

Umělci z provokativní skupiny si nechali oficiální cestou vyrobit falešné průkazy na jméno jiného člena Ztohoven. Zfalšovali totiž své fotografie, které kromě jejich rysů zahrnovaly i rysy dalšího člena skupiny.

S novou identitou uzavřeli sňatek na jméno někoho jiného, vycestovali za hranice státu, ale i absolvovali senátní volby.

Číslování lidí nezaručuje bezpečí

Skupina Ztohoven chtěla upozornit na to, jak snadno jsou lidé pro systém zaměnitelní. „Když to dokážeme udělat my, proč by to nemohl udělat někdo jiný, kdo toho bude chtít zneužít?" zaznělo ve filmu.

Členové uskupení se zároveň zamýšlejí nad tím, jakou stát lidem připisuje identitu. Pod záminkou bezpečí přiděluje čísla a instaluje kamery. Umělci ale poukázali na to, že kontrolní systém může velice snadno selhat. „Nejsme přece pouhá čísla v systému. Nechceme říct, že občanka je něco špatného, ale nelíbí se nám, že se společnost vyvíjí tímto směrem, který není efektivní. Kde budeme za dvacet let?" táží se členové skupiny. A dramaturgyně filmu k tomu doporučuje, aby se lidé dívali kolem sebe a přemýšleli nad věcmi, které je obklopují, a bezmyšlenkovitě je nepřijímali jako dané.

Čtvrteční promítání filmu Občan K. mělo veliký ohlas. Všichni zájemci se ani do promítacího sálu v domě kultury nevešli. Po zhlédnutí snímku se rozpoutala živá debata mezi diváky a skupinou Ztohoven, jež přišla o námětu diskutovat.

Film Občan K. byl vytvořen v koprodukci České televize.

IVANA HOLZBAUEROVÁ