Ti nejmenší zpěváčci se v úterý večer blýskli například Malou pohádkou o řepě nebo písničkou Taktujeme od Ilji Hurníka. Dále měly na programu skladby Komár a husy, Mraveneček a Muzikant.

Starší děti se potompředstavily mimo jiné s písněmi Koulelo se, koulelo a Vyletěla holubička. Holubičku sborzazpíval dvojhlasně. Za sólo Mořeplavec si vysloužil zase velký potlesk Adam Ruschka. Jakub Ruschka zase na jednu píseň, Klavírista od Josefa Říhy, usedl za klavír.

Sbor Zvoneček II zazpíval také o kocourovi a muzikantovi, o kolotoči a hvězdách nebo o sklenici a talířku.

Koncert z pozice sbormistra řídila Jana Jiráková, na klavír hrály Anna Baueršímová a Eliška Vyhnálková.Dětský pěvecký sbor Zvoneček funguje při Pěveckém sdružení Campanula.