Cvičení všech složek integrovaného záchranného systému začalo v úterý vyhlášením mimořádného stavu v Jaderné elektrárně Dukovany, kde došlo k prasknutí hlavního parního kolektoru. Reaktor tak museli začít prakticky okamžitě dochlazovat hasiči náhradním čerpadlem a přibližně tisíc zaměstnanců elektrárny se přesunulo do podzemních krytů. Kvůli dalším potížím, při kterých unikla nebezpečná radiace, zasednul krizový štáb Kraje Vysočina i Jihomoravského kraje. Na jejich pokyn vznikla dvě dekontaminační místa, a to u Kožichovic na Třebíčsku a v Únanově na Znojemsku.

Scénář cvičení pokračoval středeční simulovanou nehodou dvou osobních aut u Okrašovic a následnou přepravou zraněných cestujících k dekontaminaci. „Kromě očisty osob suchým způsobem je dekontaminována i technika, odmoření u vozidel probíhá mokrým způsobem. Pro takové případy disponujeme soupravou pro dekontaminaci techniky, pro zraněné osoby pak kontejnerem nouzového přežití a kontejnerem vystrojení, kde je náhradní oblečení pro dekontaminované," vysvětlila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová s tím, že cvičného zásahu se zúčastnila bezmála stovka hasičů. Do Zóny 2013 se jich zapojilo více než dvě stě. „Cvičí také příslušníci krajského štábu i štábů obcí. Kolem nich jsou navíc lidé, kteří zajišťují servisní činnost," podotkla Musilová.

S provizorními zátarasy se mohli ve dvacetikilometrovém prostoru kolem dukovanské elektrárny setkat řidiči. „Policejní hlídky máme u dvaatřiceti zátarasů nebo regulačních míst. Zajišťujeme, aby do této zóny nikdo nevstupoval, nikdo z ní nevystupoval a aby nebyl narušen veřejný pořádek. Samozřejmě všechna opatření probíhají pouze fiktivně," upřesnila krajská mluvčí Policie ČR Dana Čírtková.

Celou situaci ze vzduchu monitoroval armádní vrtulník typu Mi-17 s posádkou ze základny dopravního letectva Praha-Kbely. „Měření úrovně radiace se provádí ve výšce sto metrů nad terénem při rychlosti letu 100 kilometrů v hodině. Přístroj IRIS měří po jedné sekundě, což je optimální pro získání uceleného obrazu radiační situace. Výhodou je rychlost, monitoring velkých a těžko přístupných ploch a ochrana posádky před radiací, a to jednak trupem vrtulníku, ale také vzdáleností od zdroje úniku," vysvětlil důstojník krajského vojenského velitelství Zdeněk Kubín.

Cvičení skončí ve čtvrtek úderem dvanácté hodiny, o průběžné hodnocení se ale u Kožichovic podělil vysočinský hejtman Jiří Běhounek. „Musím vyjádřit velké uspokojení k práci všech záchranných jednotek, jejich vzájemná spolupráce a komunikace s krizovým štábem je zatím perfektní. Po obdobném cvičení, které se uskutečnilo v roce 2008, jsme přijali opatření v oblasti informovanosti a komunikace mezi členy krizového štábu a při tomto cvičení se ukázala jako účinná," doplnil.