Naposled tato organizace věnovala asistenčního psa malému diabetikovi Aleši Wasserbauerovi ze Ždírce.

„Asistenčním psem, ať už pro člověka s tělesným postižením, nebo diabetika, se může stát vlastně každý pes, který k tomu má předpoklady. Bez ohledu na rasu a velikost. Konkrétně u diabetiků je výcvik založen na práci s pachovým polem, stejně jako u psů policejních. Protože když diabetik přichází do krizového stavu, jeho pachové pole se změní natolik, že to jeho asistenční pes okamžitě vycítí a upozorní pána, aby si vzal lék pokud zapomněl, než zkolabuje," vysvětlila Veronika s tím, že takový výcvik trvá půl až tři čtvrtě roku, podle schopnosti psa.

„Jde o to, aby pes uměl pracovat s čichem. Dobrý čich má každý pes, ale asistenční pes pro diabetika musí mít čich extrémně vyvinutý. Za rok vychováme průběžně tak patnáct psů," upřesnila Veronika.

Celá organizace Helppes je odkázaná na dary od různých sponzorů, přitom výcvik jednoho asistenčního psa stojí kolem 230 tisíc korun.

V organizaci Helppes pracují trenérky, vedoucí, různí dobrovolníci, organizace má odborné poradce z řad psychologů, psychiatrů i policie.

„Organizace existuje už patnáct let. Vychovala si 200 asistenčních psů. Já tam jsem osm let. Předpokladem pro práci trenéra je láska a cit ke zvířatům," prozradila Veronika. Helppes má sídlo ve Hvozdnicích, výcvikový areál je v pražském Motole.

Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členstvív mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb: Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.

Psí profesionálové

„Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa, popsala činnost a poslání organizace Veronika Paldusová. Zájemce o psího pomocníka nejdřív osloví organizaci a zašle jí svou žádost.

„Po obdržení této žádosti budeme zájemce kontaktovat, požádáme o případné dodání dalších podkladů pro možnost rozhodnutí o přidělení psího pomocníka. Pozveme zájemce na setkání a pohovor se sociálním pracovníkem, metodiky výcviku, psychologem a psychiatrem, ohledně příchodu psího pomocníka do vaší rodiny, jakou změnu to pro vás a vaši rodinu bude znamenat i vaše práva a povinnosti," upřesnila Veronika.

Tento dotazník je celkem rozsáhlý, aby se zástupci Helppesu dozvěděli co nejvíce informací o postižení klienta.

Prostředí, ve kterém žije, i stylu jakým žije, aby mohli vybrat psa, který bude odpovídat potřebám postiženého i požadavkům a poté ho připravili postiženému klientovi přesně na míru.

„Jde o to, aby pán a pes tvořili skvěle fungující tým," zdůraznila Veronika. V současné době nabízí Helpes postiženým klientům hned několik plemen asistenčních psů. Retrievery, kolie, ale také různá plemena ovčáků, rovněž tak knírače, boxery, teriéry a pudly.

V současné době se na seznamu zvířecích pomocníku z Helppesu objevujei malý vodicí kůň.

Na závěr by si každý zájemce o asistenčního psa měl podle Veroniky Paldusové položit otázku, co pes přinese mě a co dám já jemu. „Tuto otázku si musí položit každý, kdo se rozhoduje, zda si pořídí psího pomocníka. Pes je živý tvor, který má své potřeby, a stane se na svém novém pánovi či jeho zákonném zástupci plně závislý po celý svůj život. Za lásku a péči, kterou svému psu věnujete, dostáváte mnohonásobně víc," konstatovala Veronika.