V soutěži s Klubem mladých čtenářů nakladatelství Albatros se právě tato škola v konkurenci zhruba dvou set škol z celé republiky dostala mezi pětici vítězů. „Úkolem bylo sehnat co nejvíce vydání knih od Astrid Lindgrenové. Zúčastnila se většina žáků školy, každý přinesl něco. Hodně nám pomohly i knihovny v Kamenici nad Lipou, Božejově, Pelhřimově a v Jihlavě. Bez jejich vstřícnosti bychom neměli šanci uspět," děkovala učitelka z božejovské školy Anna Tittlerová.

Dodala, že děti se díky soutěži nejen seznámily s podobou knih Astrid Lindgrenové napříč lety, ale navíc si společně četly, prohlížely ilustrace, povídaly o samotné spisovatelce a navštěvovaly knihovny. „Hlavně s knihovnicemi v Kamenici a v Božejově má naše škola velmi úzké vazby. Společně pořádáme různé akce na rozvoj čtenářské gramotnosti. Chceme, aby si děti našly ke knihám cestu a aby věděly, že právě v knihovně si ledacos vypůjčí," zmínila Tittlerová.

Že toto snažení přináší kýžené výsledky a že nejmladší generace skutečně cestu ke knihám nachází, pak dokazuje nejen celorepublikový úspěch božejovské školy, v jejíchž lavicích sedí na čtyřicet školáků. „Na naší škole existují různé menší projekty, které si kladou za cíl ukázat dětem půvab knih. Žáci si například něco přečtou a poté své postřehy vypráví spolužákům. Také se snažíme neustále doplňovat naši školní knihovnu," vyjmenovala další aktivity spojené s knihami ředitelka božejovské školy Jaroslava Vaverková.

Doplnila, že se rovněž snaží na školu zvát samotné spisovatele, což pro děti bývá atraktivní zážitek. „Není to jednoduché, protože ne každý autor je ochoten přijet na tak malou školičku. Nicméně jsme už uspořádali autorské čtení například s Alenou Ježkovou nebo s Michaelou Fišarovou," zavzpomínala ředitelka.

Podle jejích zkušeností byly doby, kdy knihy malé čtenáře skutečně tolik nelákaly. „V minulosti bylo období, kdy se hodně četlo. Pak nastaly časy, kdy naopak knihy nebyly tolik populární, ale poslední tři čtyři roky zase pozoruji, jak se děti ke knihám vrací. Vidím tedy, že naše snahy mají výsledky," zaradovala se Vaverková.

Ředitelka božejovské školy ještě doplnila, že rostoucí zájem o čtení neplatí plošně. „Stále se setkáváme s tím, že některé děti si vztah ke čtení a ke knihám přes veškeré snažení nevybudují, i třeba proto, že jim samotná četba může dělat potíže," uvažovala Vaverková.

O tom, že je stále hodně dětí, které rády čtou, je přesvědčená také knihovnice z dětského oddělení kamenické knihovny Marie Zbudilová. „Spousta dětí knihy, a dokonce obsáhlé knihy, vyhledává. Na druhou stranu si myslím, že s lety je stále těžší přilákat děti ke knize, a to hlavně kvůli tomu, že v dnešní době je kolem nich hodně jiných lákadel. Nehledě na to, že je pro ně jednodušší a rychlejší vyhledávat informace na internetu," přemítala Zbudilová.

Proto jsou podle ní důležité snahy, které mají vést k propagaci čtení. „Velkou roli ovšem hraje rodina a škola. Pokud rodiče nebo prarodiče chodí s dítětem do knihovny, tak mu pomáhají budovat ke knihám vztah. Podobné je to s učiteli. Jsou tací, kteří dbají na to, aby žáci tvořili čtenářské deníky, a o knihách společně mluví, což děti ke čtení motivuje," zamyslela se knihovnice.

Skvosty ze sbírky
Božejovští žáci shromáždili celkem 78 různých vydání knih od Astrid Lindgrenové. Mezi nimi byly i tyto skvosty:
Děti z Bullerbynu – první vydání z roku 1962
Svěřte případ Kallovi – první vydání z roku 1970
Detektiv Kalle má podezření – první vydání 
z roku 1970
Pipy Dlouhá punčocha – první vydání z roku 1976