Velitel Vzdušných sil Armády ČR Libor Štefánik míní, že jde o nejlepší volbu. Právě on Čepelku do funkce navrhl a nepřímo přiznal, že Čepelkovo roční studium v USA výběr nového velitele náměšťské základny pozdrželo. „Volba padla na něj nejen kvůli jeho zkušenostem jako pilota, jako člověka, který prošel Generálním štábem, ale také díky tomu, že ukončil nesmírně náročnou Air Force College a je držitelem vysokého amerického vyznamenání. Lidi, kteří ho během tak náročného studia získali, bychom u nás spočítali na prstech jedné ruky. Jsem přesvědčen, že to bude velice kvalitní velitel," dodal Štefánik.

Petr Čepelka prostředí náměšťské základny dobře zná. Nedávno tam působil jako zástupce velitele.

Na co se chcete jako nový velitel základny zaměřit?

Víme, že současná situace ve světě je turbulentní, a my uděláme všechno pro to, aby naši vojáci byli připraveni k nasazení v jakékoli destinaci ve světě. Proto moje úsilí bude směřovat k jejich kvalitní přípravě.

Ve spojitosti s náměšťskou základnou se dlouho hovoří o nových vrtulnících. Jak to s nimi vypadá?

Vláda schválila postupný útlum vrtulníků Mi-24. Jisté je, že nadále počítáme s vrtulníky Mi-171, do jejichž modernizace se vložily nemalé finanční prostředky a myslím si, že s nimi jsme plně kompatibilní a připravení k nasazení do zahraničních operací. Uvítali bychom, kdyby ale k určité obměně vrtulníkového parku došlo. Já nejsem zodpovědný za výběrová řízení, ale požadavky jsme my jako základna i Vzdušné síly AČR již předložili a na celém procesu výběru se nyní podílí Ministerstvo obrany a Generální štáb AČR. Obecně se hovoří o víceúčelových vrtulnících, které nahradí úderné vrtulníky Mi-24.

Teď jste se vrátil ze studií.

Ano, byl jsem na válečné škole v Alabamě v Montgomery na ročním studiu. Učili nás tam spoustu zajímavých věcí. Vzdělávací proces v prostředí armády Spojených států je velmi přínosný nejen pro mě, ale i pro další příslušníky armád ze 46 států z celého světa.

Lze s vaším příchodem na velitelskou pozici očekávat nějaké propouštění nebo naopak přijímaní vojáků?

Se současnými lidmi, kteří základnu vedou, jsem spokojen. Lidé, kteří kvalitně pracují, nemusejí mít strach, že by byli propuštěni, ba naopak počítáme s nimi nadále. Vidíte, že Armáda ČR dělá vše pro to, aby docházelo ke zvýšeným náborům. Myslím si, že je to správná cesta a že v tomto trendu musíme pokračovat.

Bude to znamenat příchod nových lidí na základnu?

Dnes jsme téměř na stavech, rezervu ale cítím u pilotů. Máme příslib z velitelství Vzdušných sil, že v příštím roce dostaneme čtyři až sedm nových pilotů.

V USA jste prý během studia získal vysoké vyznamenání. O co přesně šlo?

Získal jsem medaili velitele vzdušných sil americké armády za záchranu dvou lidských životů.

Při jaké operaci?

Nebylo to při operaci, ale šlo o záchranu před utonutím. Vyskytl jsem se u toho v podstatě náhodou. Přirozeným lidským úsudkem jsem vyhodnotil, že ti lidé potřebují pomoc. Šlo o jednoho vojáka a jednoho civilistu. Bylo to u velkého bazénu. Já jsem tam byl v civilu. Bylo to v Montgomery, kde jsem studoval. Nechci to příliš rozpitvávat. Myslím, že to bylo přirozené chování, které se od každého z nás očekává. Teď jsou před námi jiné úkoly.

Jak bude z vaší strany vypadat komunikace k obcím?

Pro mě je spolupráce s regionem zásadní. Víme, že výcvik způsobuje hlukovou zátěž na civilní obyvatelstvo a budeme se to snažit eliminovat. Bez vzorné spolupráce s regionem ale nebudeme úspěšní. Chci navázat na práci svých předchůdců a ještě ji prohloubit.