Novela zákona o přestupcích nyní možnost pružně měnit dobu nočního klidu obcím bere. „Podle nového zákona je totiž striktně stanovený noční klid od 22 do 6 hodin. Pokud města a obce chtějí pro nějaké akce změnu, musejí tyto akce taxativně vyjmenovat v obecně závazné vyhlášce," vysvětlil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. Dosud stačilo je povolit pouze rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky.

V praxi to tedy znamená, že všechny akce, které chtějí narušit obvyklou dobu nočního klidu, tedy od 22 do 6 hodin, musí být časově vymezené a ohlášené obecnímu úřadu dlouho dopředu, aby je stihl do vyhlášky zanést a příslušnou vyhlášku schválit.

„Myslím si, že dosavadní úprava byla dostatečná. Nejsem si úplně jistý, z jakého důvodu se to mění," řekl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

„Je otázkou, zda zákonodárci učinili moudré rozhodnutí. Na jednu stranu chápu snahu posílit status nočního klidu, na stranu druhou se stále vyskytují akce, o kterých zkrátka dlouho dopředu nevíme," řekl starosta Rozsoch Augustin Holý. „Mám-li to shrnout, zkomplikuje nám to život. K vydání vyhlášky je třeba svolat zastupitelstvo, což je třeba udělat nejméně týden dopředu. Platnost vyhlášky má také nějaká pravidla," uvedl Holý.

Změna netěší ani žďárskou radnici. „Myslím, že tato legislativa bude pod tlakem města a obcí ještě změněna. Spoustu akcí přece nemůžeme přesně definovat. Budeme se proto snažit apelovat na nějakou možnou úpravu, abychom vyšli vstříc všem," řekl místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

S tím souhlasí i Michal Šmarda. „Předpokládám, že legislativa bude brzy novelizována," řekl Šmarda.

Prozatím ale radnicím a obecním úřadům nezbývá, než zpracovat vyhlášku, která shromáždí akce, jimž bude výjimka udělena. „Je to jediný způsob," uvedl Holý.

Organizátorům, kteří nepovolenou akcí noční klid naruší, hrozí až pětitisícová pokuta.

„Osobně jsem z takového utahování pravidel rozčarován. Stát obcím sebral možnost regulovat noční klid pružně a zároveň plošně zavedl něco divného. V krajním případě totiž může zákon znamenat i to, že kombinace úplně normální letní grilovačky na zahradě, pomstychtivého souseda a horlivé policie bude znamenat malér," uzavřel velkomeziříčský starosta Radovan Necid.