„Již od prvního března rozšiřuje Centrum svoji pracovní dobu, a to dost podstatně. Klientům budeme poradenské služby poskytovat i v pátek, rozšíří se počet provozních hodin v pondělí,“ informovala vedoucí Centra Alena Škarková s tím, že k tomuto kroku vede stále se zvyšující zájem klientů především v souvislostí se změnami v sociálním zákoně, který začíná platit od ledna letošního roku.

„V průměru navštíví naše Centrum dva tisíce klientů ročně. V převážné většině jsou to senioři. Pro ně nový sociální zákon znamená podstatné změny už v tom, že o některé příspěvky musejí žádat jinde než byli zvyklí, což s ohledem na jejich věk a zdravotní stav není vůbec jednoduché. Proto nás v poslední době přímo bombardují dotazy, například jak a kde žádat o příspěvek na mobilitu, jak to bude s parkovací kartou pro handicapované a podobně,“ vysvětlila vedoucí Škarková.

Klíček skončil. Nebyl zájem

Centrum zároveň letos rozšíří i nabídku kompenzačních pomůcek pro handicapované. „Jeden z klientů nám věnoval například tolik potřebnou sedačku určenou pro koupele ve vaně,“ upřesnila Škarková. Zachovány zůstanou ve stejném rozsahu i terénní služby. „Ty jsou určené klientům v domácím prostředí, kteří opět s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou přijít do našeho Centra osobně. Na požádání tyto klienty navštěvujeme doma a pomáháme jim především s vyřizováním úředních záležitostí,“ popsala vedoucí Škarková hlavní poslání terénních služeb. V letošním roce už ale nebude pokračovat klub pro handicapované děti Klíček. „Klíček skončil pro nezájem rodičů postižených dětí. Zájem o aktivity klubu mělo jen několik rodin. Je to škoda, protože Klíček dával možnost rodinám postižených dětí se vzájemně setkávat a vyměňovat si zkušenosti,“ povzdechla si Škarková.

Změny čekají nejen klienty, ale i centrum samotné, a to především v oblasti financování. „V minulosti dostávalo Centrum od kraje určitou finanční částku na provoz, stejně tak dostával příspěvky například svaz neslyšících a nedoslýchavých nebo Tyflocentrum. V letošním roce Kraj Vysočina určil pro všechny organizace pracující s handicapovanými celkovou částku, o kterou se vzájemně podělí na základě počtu pracovníků a  náročnosti služeb. Hlavním koordinátorem bude ředitelka Centra zdravotně postižených z Třebíče, Alena Pytlíková,“ upřesnila Škarková. Jak dodala, Kraj Vysočina se zřejmě tímto způsobem snaží,  aby jednotlivé organizace spolu víc spolupracovaly a netříštily se služby, které klientům poskytují. Naopak, aby tyto služby byly komplexnější a kvalitnější.

„Já osobně se domnívám, že naše organizace spolu komunikovaly a spolupracovaly v minulosti dost intenzivně. Například klienty se sluchovým postižením jsme automaticky směrovali ke Svazu neslyšících a nedoslýchavých, klienty s vadami zraku zase ke Svazu nevidomých a slabozrakých, kde najdou pro řešení svých problémů daleko lepší zázemí. Žádná řevnivost mezi námi nikdy nebyla,“ konstatovala Škarková.  

Systém i plánování

Centrum služeb pro zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě se v letošním roce zároveň zapojí i do programu takzvaného střednědobého plánování sociálních služeb vyhlášeného městem Havlíčkův Brod.

„Program navazuje na předchozí projekt Komunitního plánování sociálních služeb. Naše Centrum se sešlo v jedné skupině například s Fokusem, který pečuje o duševně nemocné. Cílem je zlepšit kvalitu sociálních služeb ve městě. Scházet se budeme celý rok, koncem roku by měl být sestaven plán, jak by sociální služby ve městě měly vypadat a jaké kroky by bylo třeba ve městě podniknout, aby se v něm postiženým lépe žilo,“ upřesnila Škarková.