Klientům bude v Brodě nabízet už jenom osobní asistenci. V jiných sídlech okresu bude pečovatelská služba oblastní Charity zachována.

„Pečovatelskou službu v Havlíčkově Brodě poskytuje město Havlíčkův Brod. Oblastní charita Havlíčkův Brod nechtěla a nechce být konkurenční službou, a proto poskytovala pečovatelskou službu pouze k ošetřovatelské službě," informovala ředitelka brodské oblastní Charity Anna Blažková.

Prakticky to podle ředitelky Blažkové znamená, že pokud zdravotní sestry oblastní Charity dochází do domácnosti k pacientovi upoutanému na lůžko, kterému například podávají inzulin, provádí převazy a ošetřují proleženiny, nemohou toto ošetření vykonat, pokud není pacient čistý a po hygieně.

„U pacientů, kde je rodina, toto zajistí většinou rodinní příslušníci, ale kde je pacient sám, nebo rodina odchází brzy do práce, musí ranní hygienu provést pečovatelka. Zdravotní sestra to dělat nesmí. Sestra smí provést pouze úkony předepsané obvodním lékařem a v jím určeném čase," vysvětlila ředitelka.„Z toho vyplývá, že jsme poskytovali pečovatelskou službu u menšího počtu klientů, a to jen v souběhu se zdravotní péči. Ale protože toto mnoho lidí nechápalo, obraceli se na nás lidé s tím, že chtěli pouze pečovatelskou službu, kterou jsme samostatně neposkytovali. Mátlo to nejenom klienty, ale i veřejnost a úřady. Rozhodli jsme se proto poskytování pečovatelské služby k 31. prosinci 2015 ukončit," dodala.

Klientům Oblastní charita nabídla městskou pečovatelskou službu nebo charitní osobní asistenci.

„Rozhodnutí je na klientovi a jeho rodině. Pečovatelskou službu nadále poskytujeme v jiných městech a obcích, jako je Humpolec, Želiv, Jiřice, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov a okolí těchto obcí a měst zhruba 15 kilometrů dle hranic působnosti naší Charity," doplnila ředitelka s tím, že tato změna rozhodně není žádnou senzací.

Naopak umožnila rozvoj pečovatelské službě města, která nyní poskytuje pečovatelské služby i mimo město Havlíčkův Brod. Což potvrdila i ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkův Brod Magdalena Kufrová. Sociální služby města Havlíčkův Brod rozšířily výrazně od začátku roku systém péče o klienty. Pečovatelky do domácností klientů nyní docházejí také odpoledne, večer a dokonce i v sobotu a neděli.

Za klienty přijdou třeba i v neděli

„Vede nás k tomu stále vyšší počet lidí, kteří potřebují naši pomoc. Chceme jim umožnit, aby mohli co nejdéle pobývat ve své domácnosti, na niž jsou zvyklí, neboť většina z nich si to tak přeje. Ne všichni mohou být umístěni do domova pro seniory či domu s pečovatelskou službou a někteří to ani z různých příčin nechtějí," objasnila důvod změn ředitelka Kufrová. Zároveň dodala, že stoupá rovněž počet žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou (DPS) a v domově pro seniory.

Ve všední den budou pečovatelky docházet do domácností potřebných klientů od 6.30 do 20 hodin. V sobotu a v neděli pak od 7 do 15.30 hodin. Z těchto důvodů rozšiřují havlíčkobrodské sociální služby také počet pečovatelek o tři. Pečovatelskou službu, která je klientem hrazená dle sazebníku, zajišťují sociální služby na celém území města Havlíčkův Brod.