Podle Jaromíra Maštery z jihlavské společnosti Mokřady to vypadalo, že se na každoroční putování vydalo obojživelníků o něco méně než v minulých letech. „Konečná čísla ještě neznáme, uvidíme, co z nich vyplyne,“ řekl Jaromír Maštera.

Podle něho mohou v nejbližších dnech ještě spustit jarní tah obojživelníků deště, které jsou spolu s venkovní teplotou dalším důležitým faktorem.

Potvrdil ale, že letošní sezona tahu obojživelníků je už nyní delší než třeba před rokem, kdy období přesunu ze zimovišť do rybníků urychlil rychlý nástup teplého jarního počasí. Stejné poznatky má i Pavel Koubek z občanského sdružení Zelené srdce, které sídlí v Mladých Bříštích u Humpolce. „Letos trval tah déle. Ranní mrazy poznamenaly i naše plány, pomáhat jsme chodili spíš večer, brzo ráno to ve dnech, kdy byly teplota pod nulou, nemělo velký význam,“ dodal Pavel Koubek.

Na Pelhřimovsku pomáhali ochránci přírody obojživelníkům tradičně u rybníku u Smrdova nedaleko Kletečné. „Vzhledem k vývoji zdejší populace žab v této lokalitě už nestavíme podél silnice zábrany, ale skokany a ropuchy pouze přenášíme v kbelících k rybníku,“ poukázal na změnu v organizaci pomoci u smrdovského rybníka Pavel Koubek.

Výstava Látky s vůní kadidla ve výstavní síni zámku pánů z Říčan Muzea Vysočiny Pelhřimov.
Muzeum ukazuje zachráněná obřadní roucha

Na Pelhřimovsku postupovala podobně i skupina ochránců přírody, která působí u Vyskytné. Tam nadšenci v minulých letech dokonce instalovali speciální dopravní značky, které na výskyt žab na silnici upozorňovaly motoristy.

Jaromír Maštera se podílel na organizaci jarního transferu obojživelníků u rybníka Sviták nedaleko Dušejova na Jihlavsku a u rybníka Jarošovský Kacíř u Zárubic poblíž Lipníka na Třebíčsku. „U Svitáku i letos pomáhaly mobilní zábrany, které žáby zachytí a ty se pak sesbírají a přenesou přes silnici. Naproti tomu v lokalitě Jarošovský Kacíř navádíme pomocí mobilních zábran žáby do propustku pod silnicí, takže se do rybníka dostanou tímto způsobem,“ poukázal na odlišnosti Jaromír Maštera.

Dalším tradičním místem, kde ochránci přírody pomáhají obojživelníkům, je lokalita u Kamenice u Jihlavy, kde pomoc organizuje místní škola. Tam postupně vystavěli podél komunikace trvalé zábrany, které žábám migrujícím do Panského rybníka účinně poslouží.