Dílně se loni nepodařilo uspět ve výběrovém řízení na zpracování elektronického odpadu.

Dílna v Malči funguje asi sedm let. Specializuje se na rozebírání nebezpečného elektroodpadu. Zaměstnávala asi 14 lidí, včetně vedoucího, z nichž většina, téměř 80 procent, patří do kategorie ZPS (změna pracovní schopnosti) a má problémy sehnat řádné zaměstnání.

Možnost otevřít dílnu, kde se nebezpečný odpad rozebírá, získala obec Maleč v soutěži vypsané firmou ODAS, která se specializuje na nakládání s odpadem.

O zakázky se soutěží

Problém je hlavně v tom, že chráněná dílna nedostává zakázky automaticky, nemůže si je dokonce ani sehnat sama, ale musí o ně soutěžit v systému Asekol nebo Elektrovin.

„Předloni jsme vyhráli soutěž na zpracování 600 tun starých televizorů. Loni jsme už neuspěli. Teď sháníme, co se dá, dílna se snaží přežít. Pracuje v ní už jen deset lidí," popsal situaci starosta Karel Musílek a jak dodal, ukazuje se, že odpady se stávají žádanou komoditou.

Konkurence roste, ale co je horší, začínají se objevovat firmy, které rozebírají staré elektrospotřebiče za neuvěřitelně nízké ceny.

„Nepamatuji si, jaká firma vyhrála, ale cena, kterou nabídla za svoje služby, byla tak neuvěřitelně nízká, až se mi to zdá podivné. Naše dílna rozebírá jeden kilogram elektrospotřebičů v ceně jedna koruna a padesát haléřů. Je to už hraniční cena, aby chráněná dílna odvedla práci kvalitně, a zůstala přitom soběstačná," podotkl starosta Musílek. Jestliže někdo rozebírá elektrospotřebiče ještě za nižší cenu, pak dílna podle jeho názoru musí prodělávat. „Pak by mě zajímalo, jak ta dílna funguje, co se tam s tím odpadem děje," zdůraznil starosta.

„Pochybuji, že taková firma má štědrého mecenáše, který by dotoval provoz. Ono se totiž může stát, že tam přístroje rozeberou, vyberou z nich měď, kterou mohou prodat, a zbytek někde pohodí, protože kdyby rozebírali opravdu kvalitně a podle předpisů, nemohou se do té ceny vejít," povzdechl si starosta.

Již letos na podzim se chráněná dílna v Malči chystá do výběrového řízení, kde bude ve hře 1 000 tun starých televizorů a počítačových monitorů. „Nám by stačilo vyhrát pět set až šest set tun, abychom se udrželi," podotkl starosta. Pokud by dílna skončila, přišli by postižení lidé o práci, ale také by se mohlo stát, jak v minulosti naznačil starosta Musílek, že by obec musela vracet dotaci, kterou na zřízení dílny získala. Dílna dostává zatím dotace na mzdy zaměstnanců na svůj provoz od úřadu práce.

Asekol: Dílny řádně prověřujeme

„Chráněné dílny dlouhodobě tvoří více než polovinu našich smluvních zpracovatelů. Asekol jim průběžně dodává ke zpracování mimo jiné zařízení s obrazovkami – tedy televize a počítačové monitory. To jsou spotřebiče, které vyžadují a i v budoucnu budou vyžadovat ruční práci," uvedla mluvčí akciové společnosti Asekol Martina Ďaďová. I když je tento typ rozebírání až trojnásobně finančně náročnější, stále se Asekol snaží podle Ďaďové maximálně tuto formu podporovat. „V minulém roce se pomocí chráněných dílen zpracovalo více než 3 500 tun CRT televizí a monitorů, navíc Asekol uspořádal na podzim již druhý ročník výběrového řízení na dalších 1 000 tun Výběrové řízení je otevřené, tedy se do něj může přihlásit jakákoliv chráněná dílna, která splní zadávací podmínky a do 15. 10.zašle svoji přihlášku," sdělila na úvod k systému výběrových řízení mluvčí Asekolu.

Došlé přihlášky hodnotí komise složená ze zástupců SMOČR (Svaz měst a obcí), zástupce představenstva společnosti, předsedá jí Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením. „Účastník výběrového řízení musí splnit přísná kritéria, která prověřují samotnou chráněnou dílnu a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kapacitní možnosti zpracování, kvalitu rozebírání a její ekologickou stopu, ale i to, kam se po rozebírání materiály (hlavně ty nebezpečné) prodávají," zdůraznila mluvčí. Letos bude Asekol vyhlašovat již třetí ročník soutěže. Hlavní motivací Asekolu je ochrana životního prostředí, ekologická recyklace, možnost dalšího využití materiálů i úspora zdrojů a v neposlední řadě intenzivní osvěta veřejnosti.

„Ekologickou recyklací máme na mysli jednak odborné zacházení s vysloužilým elektroodpadem, zbavení se nebezpečných částí a materiálů a poté i separaci na jednotlivé materiály, tak aby se mohly využít znovu k výrobě, a ušetřilo se tak primárních zdrojů nebo se nemusely znovu vyrábět," vysvětlila mluvčí.