To je žádá, aby kvůli efektivnějšímu čištění odpadních vod vážně přemýšleli nad vybudováním čistíren odpadních vod se splaškovou kanalizací.

Problém je ale v tom, že objem dotačních peněz, bez nichž se malé obce do tak nákladného projektu pustit nemohou, závisí i na počtu obyvatel ve vesnici. „Čistírnu odpadních vod bychom chtěli postavit v našich dvou místních částech, Podivicích a Holušicích. Přitom každá vesnice musí mít vlastní čistírnu. Jenže jsme odkázáni na dotaci, ze svých zdrojů nejsme schopni stavby zaplatit," potvrdil starosta Kaliště Pavel Kutiš (NK).

Háček je ale v tom, že Podivice s Holušicemi mají dohromady kolem padesáti obyvatel a současné dotační tituly podle starosty nahrávají obcím s výrazně vyšším počtem obyvatel.

Stejně se vyjádřil i starosta Koberovic, které i s místními částmi Lísky a Lohenice čítají kolem sto padesáti lidí. „Žádost o dotaci na projekt čistírny odpadních vod jsme podali. Čistírna je tu nutná, ovšem v této souvislosti se častěji podporují velké obce. Na ty malé se trošku zapomíná," přemítal koberovický starosta Miroslav Chadim (NK).

Nicméně jak kališťský starosta zmínil, podle aktuálního vývoje by dotační peníze na uspokojivé vyřešení čištění odpadních vod mohly připadnout i malým vesnicím. „Například europoslanec Tomáš Zdechovský za malé obce v okolí Želivky bojuje. Máme informace, že dotace na stavby čistíren by mohly nakonec být i pro nás," doufal Pavel Kutiš.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve naznačil, že by skutečně chtěli prioritně financovat právě kanalizace a čistírny odpadních vod. „Připravuje se konkrétní postup pro obce. V oblasti totiž dochází k erozi půdy, nejsou tam čistírny odpadních vod, kanalizace, a dochází tak ke znečišťování vodních toků, a tím pádem i Želivky," komentoval ministr Jurečka.

Přitom co nejlepší čistění vod v této lokalitě je v zájmu půl druhého milionu lidí, do jejichž domácností proudí pitná voda právě z vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Do Želivky se vedle Lohenického potoka u Koberovic vlévá také Podivický potok. Holušický potok ústí do Lohenického potoka.

Chybějící čistírna odpadních vod ve dvou místních částech Kaliště pak komplikuje život především zemědělcům. „Kvůli tomu, že v Podivicích a Holušicích čistírna není a obě obce patří do ochranného pásma, platí pro zemědělské hospodaření určitá přísnější omezení. Splachy z polí totiž tečou do potoků, a ty se pak vlévají právě do Želivky. Dodržování těchto pravidel je pro práci zemědělců omezující," vylíčil pro představu starosta Kutiš.

Dodal, že v současné době mají zpracovanou studii na čistírny v obou vesnicích. „Už jsem i podával žádost o grant na kraj, abychom mohli začít s projektovou dokumentací. Až budeme mít na stole projekt, ukáže se, jestli je stavby čistíren v našem případě ekonomicky únosná a rozumná," uvažoval Pavel Kutiš.

V tuto chvíli jsou v Podivicích odkázáni na dešťovou kanalizaci, v Holušicích pak existuje jen malá část kanalizace. V Kalištích postavili čistírnu odpadních vod zhruba před osmi lety a i splašková kanalizace je v tomto případě kompletně vyřešená. V Koberovicích nyní funguje dešťová kanalizace.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) odhadoval, že se celkové náklady na revitalizaci území kolem Želivky včetně nových čistíren odpadních vod vyšplhají zhruba na třicet miliard korun. Čistírnu by podle něj potřebovalo asi třicet obcí.