Volilo by ji 18,3 procenta dotázaných a její volební potenciál dosáhl 23,5 procenta.

Podpora hnutí ANO je nižší a dosahuje 14,2 procent s volebním potenciálem 19,1 procenta.

Volební potenciál vyšší než tři procenta má na Vysočině celkem jedenáct volebních uskupení.

Volební potenciál zahrnuje i zatím nerozhodnuté voliče, kteří uvažují, že by danou stranu nakonec volili.