„V tuto chvíli je původní objekt dětského oddělení technicky připraven k demolici. Provedli jsme stavební oddělení této budovy od navazujících objektů. Bylo zapotřebí přepojit veškeré rozvody elektřiny, vody a medicinálních plynů,“ poznamenal dále Antl.

S ohledem na prostředí musí být chystané práce prováděny s maximální šetrností a ohleduplností. To se podle vyjádření Antla projeví i na délce činností, bourání potrvá přibližně měsíc a půl. Dodal, že během provádění prací bude objekt zkrápěn vodou, aby v co největší míře omezili prašnost. Zaměstnanci, pacienti i návštěvníci ovšem mají v blízkosti stavby s hlukem a zmiňovanou prašností počítat.

„K harmonogramu prací bych se v tuto chvíli nechtěl vyjadřovat. Je mnoho okolností, které nám mohou časově pomoci, či postup prací zbrzdit. Mám na mysli především počasí a nerad bych se oháněl nějakými zavádějící informace,“ dodal Michal Antl.

Současný dětský pavilon postavený v padesátých letech minulého století je nejstarší budovou v areálu novoměstské nemocnice. Vzhledem k technickému stavu je jeho zbourání a stavba nové budovy lepším řešením než rekonstrukce.

„Od rekonstrukce stávajícího pavilonu s přístavbou lůžkové části v druhém nadzemním podlaží jsme po vyhodnocení nákladů na předpokládané práce upustili. Objevily se problémy se statikou, upozorněni jsme byli na vady příček, poškození konstrukcí, nevyhovující hydroinstalaci a objevila se i nutnost vyztužovat svislou i základovou konstrukci. Při porovnání nákladů na rekonstrukci a na výstavbu nové budovy jsme došli k rozhodnutí strhnout stávající objekt a na jeho místě postavit bez kompromisů provozních i technických nový,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Stavbu pavilonu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě za zhruba sto milionů korun bude hradit Kraj Vysočina ze svého rozpočtu, postavený má být do konce roku 2018.

Nová budova bude méně energeticky náročná, lékaři budou pracovat s nejmodernější technikou. V pavilonu budou specializovaná oddělení, první patro bude vyhrazeno pro ambulantní provozy. Lůžková kapacita dětského oddělení se zvýší ze stávajících 25 na 33 lůžek v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích.

Podle Novotného bude stavba nového pavilonu dětského oddělení na delší dobu jednou z posledních velkých investic v novoměstské nemocnici.