„Déšť je Boží požehnání, ale nedokáže nic vyřešit. Kůrovci jsou namnoženi v počtech, které počasí nezastaví, možná trochu zpomalí,“ konstatoval ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav Jiří Svoboda.

Zásadním problémem je podle Svobody nemožnost prodat dříví a snižující se ochota vlastníků bojovat s kůrovcem, když mají pocit marnosti. „Dříví jim nedokáže zajistit příjmy, z kterých by dokázali hradit náklady na těžbu dříví, jeho přiblížení k cestě a odvoz, a dále na likvidaci klestu a zalesnění holin, natož na péči o založené kultury a stavbu oplocenek.  Vlastníci bez pomoci státu nechají souše v lese stát a nebudou zalesňovat holiny, což bude mít fatální vliv na zdroje vody v krajině,“ vysvětlil Svoboda.

Dramatická situace

„Stojíme na prahu katastrofy nebývalých rozměrů,“ konstatoval Martin Kamarád, starosta města Přibyslav. Sucho a kůrovcová kalamita loňského roku jsou podle Kamaráda předzvěstí událostí roku letošního. „Je velmi pravděpodobné, ba téměř jisté, nedojde-li k fatální změně počasí v jarních měsících, že budou naše lesy vystaveny takovému ataku lýkožrouta smrkového, že z nich v následujících letech zbude velmi málo v té podobě, kterou známe dnes,“ zdůraznil Kamarád.

Město Přibyslav hospodaří na 110 hektarech lesa. „ Lesní družstvo obcí, jehož jsme významnými podílníky, na 6000 hektarech lesů. Další stovky a tisíce hektarů v našich katastrech jsou ve vlastnictví drobných vlastníků a státu. Dlouhodobé sucho společně s horkým létem, a některými vlastníky včas nezpracovaná kalamita nejen po orkánu Herwart, byly ideálním startérem pro přemnožení kůrovce nejen na jihu kraje Vysočina, ale i v lesích našeho blízkého okolí. Jenom když vyhlédnu z okna, vidím holiny tam, kde ještě nedávno rostly stromy,“ popsal starosta aktuální situaci.

Ilustrační foto.
Májové vítání ptačího zpěvu vrcholí, pátrá se po hrdličce

Nestane-li se zázrak, bude situace dramatická především v našich nadmořských výškách do 500 metrů nad mořem, kde je absence vláhy daleko více znatelná a oslabení porostů výraznější, než v partiích v nadmořských výškách vyšších. V důsledku tohoto musí město Přibyslav podle starosty počítat s rozsáhlým odumíráním porostů ve svých lesích a s potřebou je následně zalesnit.

Prvotní otázkou už dnes není „za kolik“ prodat napadené a vytěžené dřevo, ale „komu“ ho prodat. V podobné situaci se nachází stovky vlastníků drobných lesů. Všechny realistické odhady hovoří o tom, že nebudou dostupné kapacity nejen na těžbu, ale i na přiblížení, odvoz a zpracování napadeného dřeva. Starosta kamarád srovnává škody způsobené kůrovcem s povodněmi roku 2002, které napáchaly škody za víc než 70 miliard. Podle starosty Kamaráda se dá s jistotou říci, že škody, které vzniknou na lesních porostech, budou více než srovnatelné, spíše výrazně drastičtější. „Mám pocit, že i přes některé dílčí kroky v legislativních změnách zůstává toto téma, přestože je na stole už několik let (od kalamity v Jeseníkách), stranou zájmu našich úřednických i politických špiček,“ povzdechl si starosta.

Boj s broukem žádá systém

Že dosavadní opatření nejsou dostatečná, boj s kůrovcem a se suchem obecně si žádá systém, potvrdil i Ivan Ševčík výkonný ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP). „S pokračujícím suchem hrozí apokalypsa, překvapuje nás tedy, že je tomuto problému stále věnovaná tak malá pozornost,“ konstatoval ředitel Ševčík a dodal: „Situace už dávno překročila mez, kdy by se s problémem bylo možné vypořádat na úrovni lesních podniků či soukromých vlastníků lesů. Sucho nedokáže vyřešit nikdo a v tuto chvíli už je jasné, že nemůžeme úplně zastavit ani kůrovce. Měli bychom se ale společně pokusit jeho postup zpomalit a těm, kdo jsou postiženi, škody kompenzovat.“

Koncem února představili zástupci Think Tanku Czech Forest Lesnickou výzvu, kterou podepsali vlastníci nebo správci 75 % plochy českých lesů a více než 60 % vlastníků dřevozpracovatelských kapacit. Z dat, která shromáždil Think Tank, vyplynulo, že jen v roce 2018 kůrovec a sucho zničili minimálně 50 tisíc hektarů lesů; v letošním roce to může být až desetkrát větší plocha.

Městský úřad v Chotěboři.
Ke studiím městského architekta se vyjadřují i občané

Lesníci by letos pro boj s kůrovcem a obnovu porostů potřebovali kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim podle ředitele Ševčíka slibuje zlomek. Do budoucna by přitom škody na smrkových porostech kvůli lýkožroutovi mohli jen v ceně dříví přesáhnout 500 miliard korun. V některých krajích již přistoupili k tomu, že ustavili zvláštní kůrovcové kalamitní štáby. „Měli bychom zvážilo, zda si situace nevyžaduje jmenovat speciálního vládního zmocněnce na boj proti suchu a kůrovci. Ja na čase oživit myšlenku vzniku Lesnického a dřevařského fondu, která byla na stole již v roce 2017. Stát by se mohl podílet na zajištění skladovacích ploch pro dřevo a jejich financování,“ navrhl ředitel Ševčík. Stát by ale měl pomoci i s exportem. „Český trh je dřevem zavalený a situace není o mnoho lepší ani v sousedních zemích, tedy v Rakousku a v Německu. S podporou exportu na vzdálenější teritoria by mohla pomoci Agentura na podporu exportu CzechTrade,“ dodává místopředseda ALDP Tomáš Pařík.

Jarmila Kratochvílová
Myslím, že už letos bude můj rekord překonán, říká Jarmila Kratochvílová