Platba za nákup přestupní jízdenky v hotovosti není možná. Taková je zásadní změna tarifu MHD, která vstoupila v platnost teprve před několika dny, konkrétně 1. listopadu.

Karel Milichovský, ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod, které provoz MHD zajišťují, v této souvislosti uvedl, že nový způsob odbavování cestujících bude po určitou dobu sledován a posléze vyhodnocen.

„Smyslem tohoto opatření je snížení objemu hotových peněz u řidičů autobusů a také zvýšení počtu uživatelů čipových karet, jež zajišťují rychlé, přesné a moderní odbavení," řekl Milichovský s tím, že nákup nepřestupních jízdenek bude i nadále možný hotově i čipovou kartou.

Základní cena přestupní jízdenky, kterou lze použít pro jeden přestup do pětačtyřiceti minut, činí deset korun, a    cestující mohou přestupovat na autobusovém terminálu, u stavební školy, na Havlíčkově náměstí a rovněž u KD Ostrov. Základní cena nepřestupní jízdenky je pak osm korun.

„Další údaje o cenách a slevách jízdného si cestující mohou najít na našich webových stránkách, kde jsou podrobně a přehledně rozepsány," pokračoval Milichovský.

Současně vyvrátil informace o tom, že by už autobusy havlíčkobrodské MHD neměly zajíždět –  v rámci úspor – do městské části Termesivy.

„Žádná autobusová linka nebyla zrušena. I nadále zajišťujeme provoz na devíti linkách a přibližně stovku spojů denně," uvedl ředitel Milichovský.

Všech osm stávajících autobusů havlíčkobrodské MHD je v dobrém technickém stavu. Nákup žádného nového vozu proto Technické služby neplánují. „Pokud se nový autobus na našich linkách objeví, bude to nejdříve v roce 2014," uzavřel Milichovský.

Novinka v podobě nákupu přestupních jízdenek v autobusech MHD prostřednictvím čipových karet některé seniory zaskočila. Obávají  se však, budou-li umět kartu v autobusech správně používat.
„Dnes je na karty skoro už všechno. Budu se to muset naučit. Snad mi řidiči poradí, když nebudu vědět," zamyslela se Emílie Karásková, která včera odpoledne čekala na svůj spoj u KD Ostrov.

„Nerozumím tomu, proč k tomu bylo v Havlíčkově Brodě přistoupeno. Myslím si, že to mohlo zůstat, tak jak to bylo. Karta nebude zadarmo a peníze, které za ně dáme, jsou pro podnik navíc. Jestlipak je vrátí třeba do autobusů, nebo úpravy zastávek?," ptal se s jistou dávkou kritiky pro změnu Karel Dvořák, kterého Deník oslovil na téže zastávce.