„Hřbitov tam původně nebýval. Santini, když se kostel stavěl, počítal s tím, že Zelená hora bude poutním místem. A že tam bude chodit velké množství poutníků. Bývalo tam proto takzvané pole poutníků. Nebo také louka poutníků,“ připomenula kastelánka kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Michaela Kokojanová.

Lidské ostatky se na poutním místě začaly pohřbívat až později, na konci 18. století. „Hřbitov tam zpočátku vůbec nebyl zamýšlen. My se teď chceme vrátit k Santiniho původní podobě Zelené hory,“ oznámila kastelánka.

Bagry už z povrchu odebraly čtyřicet centimetrů zeminy. „Tu následně dělníci přesili, aby z ní odstranili zbytky obrubníků, kamenů a cihel. Prostě všech pozůstatků po bývalém hřbitově,“ popsala Michaela Kokojanová.

Hlína bude opětovně použita pro novou terénní úpravu okolí poutního kostela. „Rozhrnou ji po ploše, aby celý areál byl rovný a hezký,“ řekla kastelánka.