Dnes, o dvě desítky let později, se dvousetletý jasan vedle zmíněné varovné cedule honosí označením Fejtův strom a je registrován jako strom památný.

„Jasan splňuje všechny parametry a doufáme, že až bude označen i registrační tabulí památného stromu, možná si pak mnozí uvědomí, že je to přírodní dědictví, které je nutné chránit, a budou respektovat jeho ochrannou zónu. Jméno jsme zvolili na počest původního majitele pana Josefa Fejty," sdělila Marie Nováková, předsedkyně spolku Zachraňte Sasovské údolí, od kterého návrh na vyhlášení tohoto stromu za památný vzešel.

Vitální a vysoce vzrostlý jasan představuje bránu vycházkové trasy do Sasovského údolí. Strom je dvacet pět metrů vysoký a jako každý památný strom má ochranné pásmo, ve kterém se bez souhlasu odboru životního prostředí nesmí provádět nic, co by ho mohlo poškodit. „Právě kvůli této zvláštní ochraně jsme se rozhodli podat podnět k vyhlášení tohoto stromu za památný," sdělila předsedkyně spolku Nováková.

Zmíněné sdružení uspořádalo také poslední dubnovou neděli jarní úklid v Sasovském údolí. Uklízela se cesta od Pančavy k Sasovskému údolí, stezka od ulice Krajní a okolí lipové aleje. Do boje s nepořádkem vyrazily čtyři týmy, které uklízely podél řek a cest vše, co do přírody nepatří. „Na dně plastových odpadkových pytlů skončily plastové lahve, igelitové obaly a obaly od žvýkaček a bonbonů, ale i sklo nebo kov. Posbírali jsme deset pytlů odpadu," uvedla předsedkyně Nováková.

Nejvíce zaneřáděné byla lipová alej a pěšina od Krajní ulice. Ačkoliv týmy naplnily odpadem asi deset plastových pytlů, v minulých letech byla situace horší. „V současnosti se tam dělá kanalizace, takže je údolí částečně uzavřené," popsala jeden z možných důvodů lepší čistoty sasovské lokality Marie Nováková.

Spolek Zachraňte Sasovské údolí společně s osadním výborem Sasova navrhl možné řešení, jak jednou provždy vymýtit odpadky z přírody v lokalitě Jihlava – Sasov. Řešení je poměrně jednoduché. Stačilo by v údolí umístit pár odpadkových košů, které tam v současnosti chybí. „Když jdou lidé na procházku, nemají kam házet odpadky, tak je bohužel házejí do přírody," uvedla Nováková.

Magistrát nicméně v současnosti na nové odpadkové koše nemá finance. Udržovat jeden koš by stálo pět tisíc korun ročně. „Žádali jsme opakovaně, aby odbor životního prostředí na tyto frekventované cesty umístil odpadkové koše. Naše žádost byla bohužel zamítnuta z důvodu nedostatku finančních zdrojů," informoval Martin Šabatka, předseda osadního výboru Sasova.

MICHAELA ČERNÁ