Mimořádně vysoký zájem veřejnosti provázel v pátek 13. prosince tradiční charitativní a vánoční akci „Bosch Svařák“. Tu pořádala jihlavská firma BOSCH DIESEL, s.r.o.

V tento den se její zaměstnanci opět sešli pro dobrou věc a uspořádali pro širokou veřejnost na jihlavském Masarykově náměstí již 16. ročník charitativního „Bosch Svařáku“. Bohatý kulturní program, prodejní stánky svařeného vína a závěrečný ohňostroj přilákaly na pět tisíc návštěvníků. Hudebními hvězdami akce byli zpěváci Petr Kolář a Aneta Langerová.

Program charitativní akce doplnil vánočně vyzdobený Bosch kamion s Mikulášem, andělem, čerty a animacemi pro děti. Letos mohli návštěvníci využít během akce i nově otevřené ledové kluziště. Rodinná atmosféra akce přinesla zážitek plný pohody, klidu a radosti. Jako host se „Bosch Svařáku“ zúčastnil náměstek primátorky Jihlavy Martin Laštovička.

Firma BOSCH DIESEL, s.r.o. podporuje každým rokem výtěžkem z charitativního prodeje svařeného vína regionální veřejně prospěšné organizace. Letos bylo prodáno 1 920 litrů svařeného vína a celková výše podpory firmou Bosch tak dosáhla částky 273 tisíc korun. Letošními příjemci výtěžku budou interní a kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava.

Interní oddělení Nemocnice Jihlava získalo finanční dar ve výši 160 tisíc Kč. Z finančního daru bude možné pořídit na interní oddělení dvě nové lůžkové váhy a jednu sedačkovou váhu. Kardiologické oddělení obdrželo z výnosu prodeje svařeného vína finanční dar ve výši 113 tisíc Kč. Tato částka poslouží k nákupu nového EKG s 12 svody.

V rámci charitativní podpory firmy Bosch byl vánoční trh doplněn o stánkový prodej předmětů z chráněných dílen regionálních neziskových organizací: Integračního centra Sasov, zaměřeného na pomoc osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

PŘEJÍMÁNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

„V rámci našeho aktivního partnerství s městem Jihlavou a Krajem Vysočina rádi prokazujeme, že jsme schopni převzít svůj díl společenské odpovědnosti. Charitativní akce typu, jakým je například vánoční prodej svařeného vína, by měly být pro město Jihlavu a celý region Vysočiny jasným signálem, že Bosch v Jihlavě a na Vysočině pevně zakořenil a bere svoji společenskou odpovědnost vážně,“ sdělil na závěr vánoční akce obchodní ředitel firmy Ralph Klaus Carle.