S opravou mostu, která začíná právě dnes, dojde současně i k výstavbě odbočovacích pruhů tahů Jihlava – centrum a centrum – Kolín. Navíc se počítá i s rekonstrukcí asi sto metrů dlouhého úseku silnice druhé třídy číslo 150 ve směru ke kruhovému objezdu v Dolní ulici a také s náročnou přeložkou inženýrských sítí.

„Hlavním investorem této stavby za více než třiatřicet a půl milionu korun je Kraj Vysočina. Částkou ve výši zhruba dvanácti milionů korun se na ní bude podílet město Havlíčkův Brod a pěti miliony jihlavské Ředitelství silnic a dálnic ČR," sdělil Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města havlíčkobrodské radnice. Po celou dobu trvání stavby budou všechny automobily do 7,5 tuny, jedoucí od Jihlavy do centra Havlíčkova Brodu, odkláněny přes Průmyslovou, Havířskou a Nádražní ulici. Řidiči vozidel přijíždějících ze směrů Humpolec, Kolín, Pardubice a Světlá nad Sázavou využijí zase objízdnou trasu vedoucí ulicemi Masarykova, U Cihláře a Žižkova.

OBOUSMĚRNÉ OBJÍŽĎKY

Objížďky budou obousměrné. „Pro těžké kamiony a nákladní soupravy nad 7,5 tuny je připravena objízdná trasa vedoucí přes Přibyslav. Doprava od Jihlavy bude směrována přes Bartoušov, doprava z ostatních uvedených směrů zase přes Pohled," vysvětlil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Ten dodal, že k rychlejšímu průjezdu tranzitní dopravy městem, zejména pak v tom nejvytíženějším směru Jihlava – Kolín, napomohou nově nastavené a také časově velkorysejší intervaly zelené vlny na všech světelných křižovatkách.
S přemístěním příslušných výstupních a nástupních zastávek musejí počítat lidé, kteří jezdí linkovými autobusy a autobusy městské hromadné dopravy. „Všechny potřebné informace, a to nejen ty, které se týkají autobusové dopravy, jsou již nyní zveřejněny a detailně popsány na webových stránkách města," podotkl Honzárek.

Stavba se ale významně dotkne i chodců. Ti budou mít k dispozici obousměrnou obchůzkovou trasu vedoucí Masarykovou ulicí a Kalinovým nábřežím. Využívat mohou ale i přechod pro chodce v Lidické ulici. „Průchod staveništěm bude samozřejmě zakázaný, navíc celá stavba bude v podstatě hermeticky uzavřena. Chodce i řidiče žádáme o trpělivost," řekl Honzárek.

Stávající technický stav čtyři metry vysokého a dvacet metrů dlouhého mostu přes Žabinec je velmi špatný, a pouhou rekonstrukci zcela vylučuje. „Proto bude zdemolován a na jeho místě bude most nový," uvedla Irena Šedová z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Odborný průzkum prokázal, že do stávajících narušených betonových i ocelových konstrukcí zatéká, degradovány jsou i základy mostu. Na ně-kolika místech došlo i k propadu vozovky," řekla Šedová. Jednou z technologicky nejnáročnějších částí výstavby mostu budou přeložky inženýrských sítí. Ty jsou v současné době vedeny přímo po mostní konstrukci.

Nově ale budou položeny po obou stranách nového mostu a povedou kolmo pod korytem potoka. „Toto řešení má své opodstatnění. Zejména pak s ohledem na případné opravy, ke kterým mohou správci sítí v nadcházejících letech přistupovat. Bude to pro ně podstatně jednodušší," vysvětlila Šedová.

Připomeňme, že Kraj Vysočina letos zaplatí i další opravy mostů v regionu. Rekonstrukcí právě prochází most v Třebíči, opraveny budou i železniční most v Okrouhlici a silniční mosty u Babic a v Macourově. Stejně tak u Velké Bíteše a Věstínku na Žďársku.