Na druhého listopadu, připadá Památka zesnulých. Památka, která původně vychází ze staré keltské tradice, se v nynější formě připomíná od desátého století.

Zvyklost spočívá v návštěvě hrobu zesnulých blízkých a rozžehnutí svíčky či položení květin na něj, což má symbolizovat víru ve věčný život. V pondělí si věřící připomněli slavnost Všech svatých, v jejíž předvečer slaví anglosaský svět oblíbený Halloween.