Humpolecká, doposud nezisková organizace, Rodinné centrum Cipísek se od začátku měsíce června začlení pod tamní Středisko volného času, které je příspěvkovou organizací města Humpolec. „Pro Rodinné centrum Cipísek je tento krok rozhodně přínosem například v tom, že bude finančně podporováno,“ podotkla ředitelka Střediska volného času v Humpolci Miroslava Lisá.

Podle ní je pro neziskovou organizaci těžší řešit rozpočet, finanční náklady i získávání finančních prostředků. „Tato změna je pro rodinné centrum jistější, protože Středisko volného času je zřizováno městem, které nám finančně pomáhá,“ doplnila Lisá.

Začlenění rodinného centra vzbudily v počátcích i trochu obavu. „Nejčastější dotazy od maminek, které centrum navštěvují, byly, co se pro ně propojením změní,“ přemítala Lisá, která se nesetkala s negativní reakcí týkající se nových změn.

Humpolecký Cipísek i Středisko volného času bude moci využívat potenciálu nové spolupráce. Dosavadní poslání Cipíska se ale měnit nebude. „Měli jsme řadu jednání, co by se mohlo nebo mělo změnit. Zároveň jsme diskutovali i o tom, co musí zůstat při starém v nezměněné podobě,“ podotkla Miroslava Lisá.

Lidé, kteří si navyknou do rodinného centra chodit, budou blíže i aktivitám Střediska volného času. „Pro nás jsou klienti rodinného centra velmi zajímavá cílová skupina,“ sdělila Miroslava Lisá. „Do budoucna budeme mít jako středisko blíže k dětem i jejich rodičům, takže budeme mít více prostoru organizovat kroužky, zájmové akce nebo i víkendové aktivity,“ dodala.

První diskuze o začlenění rodinného centra Cipísek v Humpolci odstartovaly už během loňského roku. Středisko volného času právě v tu dobu získalo pro své potřeby budovu, ve které si později rodinné centrum pronajalo jednu z velkých učeben jako hernu. „Naše prostory jsou pro rodinné centrum komfortnější a lepší. Zároveň se nabízí i možnost efektivně využívat zbytku budovy,“ uzavřela Lisá s tím, že se všichni těší na svůj společný červnový start.