Firma se tím podle inspekce dopustila porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, včera to oznámila zástupkyně mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Vedení společnosti se ČTK nepodařilo kontaktovat.

Podle ČIŽP šlo o rozsáhlé pokácení souvislého porostu dřevin na ploše téměř 15 500 metrů čtverečních mezi Havířskou ulicí a Lihovarským rybníkem v Havlíčkově Brodě. „Při kontrole na místě inspektoři zjistili, že už téměř celá plocha byla zavezena zeminou. Počet a druh pokácených a zničených dřevin tak v tu chvíli nebylo možné přesně zjistit," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský. Ze zbytků stromů se dalo usuzovat, že šlo převážně o menší břízy, smrky a olše. Celkový rozsah kácení poté inspektoři ověřili na základě leteckých snímků místa před vykácením.

„Při takto rozsáhlém kácení došlo k negativnímu zásahu do přírodního prostředí daného místa a k likvidaci biotopu drobné zvěře a ptactva. Byly zničeny důležité funkce dřevin, jako je tvorba kyslíku, mikroklimatu a snižování prašnosti," uvedl Panský. Kácení skupiny dřevin rostoucích mimo les na ploše větší než 40 metrů čtverečních podléhá povolení orgánu ochrany přírody.

Podle Obchodního rejstříku je předmětem činnosti společnosti Parplando podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Jaroslav Buček