„Určitě se pojedeme podívat, už se strašně těším. Beru tam pokaždé nějaké své známé, kteří na bledulích ještě nebyli. Všichni jsou z nich pokaždé hrozně nadšeni. Je to takový malý jarní zázrak. A jezdí s námi i manželova osmdesátiletá babička. Chodit sice už moc nemůže, ale bledule, ty si rozhodně nikdy ujít nenechá,“ rozesmála se Lenka Popelková z Nového Města na Moravě.

Do údolí Chlébského potoka budou po další tři týdny mířit tisíce lidí. Hned na začátku „bledulové trasy“ je čeká občerstvení, které tam rok co rok pro hladové a žíznivé organizují místní hasiči.

Poněkud ztíženou situaci budou mít v následujících dnech obyvatelé Chlébského, kteří, kvůli množství někdy naprosto nevhodně zaparkovaných aut, se často ani nemohou dostat ke svým domovům. Proto také žádají návštěvníky, aby volili spíše parkování v lokalitách mimo obec.

Bledule ve Chlébském už jsou sice v plném květu, další místa známá hojným výskytem jarních „bílých koberců“ se zatím na své nejkrásnější chvíle stále ještě připravují. „Na Ransku už jsou tisíce bledulí, ale málokterá je rozkvetlá. Největší boom tam očekáváme až tak příští týden. A Světnovské údolí bylo donedávna ještě pod sněhem,“ informoval o dalších místech, která na jaře pokryjí rozkvetlé bledule jarní, Lubomír Dajč ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Všichni návštěvníci bledulových lokalit by měli mít na paměti, že tato jarní rostlinka je přísně chráněna a vyvarovat se proto jejího trhání. „Kdyby si každý domů natrhal kytičku bledulí, pak by tam asi nic nezbylo. V údolí Chlébského potoka se rok co rok pohybuje snad víc návštěvníků, než je tam rozkvetlých bledulí,“ poznamenala Lenka Popelková.