I letos se příběh bude točit okolo majitelů zámku v Jaroměřicích z rodu Questenbergů. Tentokrát se s návštěvníky vrátí do doby, kdy na trůn v rakouské říši nastoupila Marie Terezie a s jejím nástupem začaly také velké společenské a politické změny v monarchii.

V centru dění se cítí i druhá manželka Marie Antonie hraběte Jana Adama, neboť je rozená z Kounic a její bratr Václav Antonín z Kounic je významný rádce a politik na dvoře císařovny. „Každý rok mají noční prohlídky nějaké téma a letos se zabýváme místem české šlechty v rakouské diplomacii. A protože Kounicové byli vlastníky zámku hned po Questenbercích, tak je tato možnost nasnadě. V této prohlídce se budeme věnovat osobnosti knížete Václava Antonína Kounice a jeho úspěchům a neúspěchům v diplomatické kariéře,“ řekla kastelánka jaroměřického zámku Jana Petrová.

Dále se divákům představí také dámská společnost, která se scházela na zámku okolo hraběnky. „Letošní noční prohlídky jsou na téma Smlouva tří spodniček, což je posměšné označení, které začal používat pruský vládce Fridrich pro změnu spojenectví, které Rakousko uzavřelo s Francií a ruskou carevnou. Během nočních prohlídek si návštěvníci prohlédnou celý zámek a představí se jim herci v historických kostýmech, kteří budou zpracovávat děj. Prostřednictvím dámské společnosti, která se scházela u hraběnky nahlédnou diváci pod pokličku převratných událostí,“ vysvětlila Petrová.

Návštěvníci mají možnost navštívit prohlídky ve čtyřech termínech. První tři se uskuteční o víkendu 27. – 29. července, poslední možností na návštěvu je pak termín 3. srpna 2018. Prohlídky vždy probíhají od 19 do 22 hodin a jedna vstupenka stojí 160 korun. Místa na noční prohlídky je nutné rezervovat předem na telefonním čísle 568 440 237.

IRENA ŘÍHOVÁ