Včera se totiž v klášteře uskutečnila Pouť smíření. Mši svatou, která zahájila toto unikátní setkání, sloužil pražský kardinál Dominik Duka společně 
s opatem Jáchymem Jaroslavem Šimkem. Odpoledne pak v kostele vystoupil Vladimír Franz, který zahrál 
na varhany, a potom otevřel výstavu svých akvarelů.