Ze studie vyplynuly tři možné varianty umístění krytého bazénu a relaxačního centra s investicí od 83 do 165 milionů korun, a to s tím, že město by centrum se základním vybavením a vhodné velikosti po provozní stránce zvládlo.

Vypracovaný materiál posuzuje možnosti postavení centra na třech místech - buď v ulicích Školní u základní školy (ZŠ), Oslavická u ZŠ, případně v ulici Skřivanova. Jako nejvhodnější se jeví varianta u ZŠ Školní, kde je narozdíl od ZŠ Oslavická jak vazba na okolní zástavbu, tak i inženýrské sítě, které v druhém případě zatím chybí. Jako nejméně vhodná z hodnocení vyšla lokalita Skřivanova, a to zejména kvůli prostorovému omezení i velkému sklonu pozemku.

Ani nejvhodnější místo ve Školní ulici však není úplně bez chyb. Klady ale převažují. „Mírným nedostatkem této lokality je prostorové omezení pozemku. Ve všech ostatních parametrech je vhodná pro situování zamýšleného záměru. Největším kladem se jeví blízká návaznost na dvě základní školy. Při vhodném dispozičním uspořádání nového objektu je možné propojit oba objekty tak, aby žáci základní školy mohli bazén navštěvovat suchou nohou,“ uvedl architekt Jaroslav Ševčík, který se společností Centroprojekt a ARCH-Z-studiem ve Zlíně studii vypracoval. 

Po výběru místa se bude třeba zaměřit také na to, co bude relaxační centrum obsahovat. Zda zahrne pouze krytý bazén za 83 milionů korun, bazén s wellness zónou za 110 milionů, anebo vybudování bazénu s wellness zónou za 165 milionů, avšak po etapách. Zatím však je na tyto úvahy ještě brzy. „Rozhodně to není tak, že město ihned začne s projektováním,“ poznamenal místostarosta.

O vybudování krytého bazénu se ve Velkém Meziříčí hovoří již řadu let, v roce 2011 kvůli tomu lidé podepisovali petici, pod kterou se tehdy sešlo téměř sedm stovek jmen. Velkomeziříčští mají nejbližší plavecký bazén v Třebíči, o trochu dál je to do Žďáru nad Sázavou nebo Jihlavy, případně ještě do Nového Města na Moravě, další možností jsou také plavecké areály v Brně.