„Zatím máme vydáno 471 kasiček, stejně jako loni, ale bude jich více, protože ještě nemáme zcela uzavřenou oblast Žďáru. Navíc se nově připojilo Rovečné na Bystřicku, kde dosud koledníci nechodili," sdělila včera koordinátorka Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Žďár nad Sázavou Veronika Dobrovolná s tím, že každým rokem se do ulic Žďárska vydává na dva tisíce koledníků.

Sbírka se letos uskuteční v době od 1. do 15. ledna. Třeba v Novém Městě na Moravě se skupinky koledníků oděných do kostýmů „mudrců z východu" se zapečetěnými kasičkami opatřenými logem Charity projdou v sobotu 14. ledna. V jiných městech ještě dříve. „V dalších městech, jako je třeba Žďár nebo Velké Meziříčí, se budeme snažit koledování směřovat hlavně na sobotu 7. ledna," uvedla Dobrovolná.

Jedna z největších sbírkových kampaní podporuje nemocné, postižené, umírající, seniory, matky s dětmi v tísni a sociálně slabé obyvatele žďárského, velkomeziříčského, novoměstského a bystřického regionu. Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2016, kdy bylo v okrese vybráno 2 830 223 korun, se podařilo například podpořit terénní služby žďárské Charity nákupem automobilu pro služby poskytované v domácnostech uživatelů a řadu dalších aktivit.

Tříkrálové koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. „Průkazem se mohou prokázat osoby starší 15 let věku, které dětské koledníky při obchůzkách doprovázejí," dodala koordinátorka.

Kasičky, do které koledníci vybírají od dárců dobrovolné finanční příspěvky, musí být úředně zapečetěné místně příslušným městským či obecním úřadem a jejich číslo musí souhlasit s číslem průkazky koledníků, kterou si mohou dárci vyžádat k nahlédnutí. Na každé pokladničce je rovněž umístěná nálepka se znakem Charity ČR.

Víte, že?

Peníze z Tříkrálové sbírky 2016 na Žďársku podpoři-ly terénní služby žďárské Charity nákupem automobilu. Podpořen byl i krizový fond Charity, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala a pořízeno vybavení šicí dílny centra pro rodiče s dětmi Kopretina. Peníze putovaly i do žďárského Klubu v 9 centra pro podporu duševního zdraví, kde uživatelé díky jim mohli vyjet na rekondiční pobyt do Pasohlávek. Sbírka podpořila i zdravotně-sociální centrum Hippokrates v Moldavsku. Záměry podpory pro příští rok jsou podobné.