„Knihovna, která dlouhodobě funguje v ne zcela ideálních podmínkách, musí do budoucna uspokojivě vyřešit nejen prostory pro čtenáře, ale také odpovídající depozitáře pro knihovní fond, digitalizační pracoviště a zázemí pro pracovníky včetně kapacitně dostačujícího parkování," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

„Objekt nové Krajské knihovny Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě poskytuje v aktuálních studiích až tři a půl tisíce metrů čtverečních užitné plochy. V jednom podzemním patře by měly být situovány depozitáře pro tisíce výtisků knih, dvě nadzemní patra budou sloužit pro vzdělávací a studijní účely. Sem budou umístěny úseky beletrie, dětského oddělení, naučné literatury, ale také multimediální centrum nebo služby pro handicapované. Budoucí krajská knihovna, která má i do budoucna zajišťovat činnost městské knihovny pro občany Havlíčkova Brodu, bude také disponovat konferenčním sálem o kapacitě 100 osob, veřejným internetem a volně přístupnou kavárnou situovanou k Sázavě," popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl.

Monoblok

Citlivě pojatý návrh studie budoucí Krajské knihovny Vysočiny je v aktuálních verzích skicován jako železobetonový monoblok s úzkým pásem oken na východní straně a na západní straně s částečně prosklenou stěnou připravenou na osázení pnoucí zelení.

V letošním roce by Kraj Vysočina rád stihl uzavřít dohodu s městem Havlíčkův Brod o společném postupu a také o spolufinancování projektu, který bude ve svém finále představovat také posílení parkovacích kapacit této lokality.

Následovat bude ještě dořešení majetkoprávních vztahů v této lokalitě, dopracování projektu a vyřízení dokumentů souvisejících se stavbou.

V tuto chvíli není možné konstatovat, zda v průběhu času nedojde ještě k mírným úpravám dispozičních skutečností projektu knihovny.

Stejně tak není definitivně stanoveno, jakým způsobem bude projekt financován. Kraj stále doufá, že se mu podaří na stavbu knihovny získat účelovou nebo jinou, například evropskou dotaci.

(bro)