„Ta na základně slouží už od roku 2000. Mopiens je pozemní radionavigační zařízení, které umožňuje letadlům bezpečné konečné přiblížení na přistání podle přístrojů ve dne a v noci. Funguje za normálních i ztížených povětrnostních podmínek a do takové vzdálenosti a výšky od vzletové a přistávací dráhy, kdy může pilot přiblížení bezpečně dokončit nebo přistávací manévr přerušit,“ vysvětlila mluvčí základny Jindřiška Budíková.

I když mají v Náměšti základnu vrtulníky, letadla zde také vcelku běžně přistávají. Mopiens, který vyvinuli Jihokorejci, jim s tím přistane díky dvěma zařízením. Jedno vede letadlo po kurzové a sestupové dráze a navrhuje ideální trajektorii přistání, druhé doplňuje tuto navigační informaci o vzdálenost k bodu dosednutí. Systém musí zabezpečit přiblížení ke vzletové a přistávací dráze do vzdálenosti asi osmi set metrů při výšce šedesáti metrů.

Synovec Leonharda Smrčka Zdeněk Smrček s fotografií svého strýce v uniformě RAF.
Budišovský rodák a válečný hrdina Leonhard Smrček konečně nalezne důstojný klid

Stavební práce při instalaci tohoto systému bude potřeba zkoordinovat s běžným provozem vrtulníkové základny. Náčelník oddělení radionavigačních služeb major Jiří Doležal však žádné komplikace nečeká. „Již od března tohoto roku bude provoz letiště krátkodobě omezován z důvodů výkopových a zemních prací nutných pro uložení optických a napájecích kabelů v okolí dráhy. Nicméně vzlety a přistání vrtulníků nebudou v průběhu prací nikterak ztíženy, protože tyto stroje nejsou fixovány na pevnou dráhu a mohou startovat v podstatě odkudkoliv,“ sdělil Doležal.

Nový naváděcí systém by měl na náměšťské letecké základně začít fungovat od poloviny letošního roku.