První opravy v duchu baroka na zámku vypukly již na jaře, kdy majité nechali zrekonstruovat celé barokní průčelí. Hned po skončení sezony se úpravy dočkala také fasáda barokního křídla. „Tyto úpravy jsme úmyslně naplánovali na letošní rok, protože byl agenturou CzechTourism vyhlášen jako rok baroka my jsme se k oslavám tohoto období chtěli připojit,“ vysvětlila Helena Degerme.

Po skončení sezony se začalo pracovat také na záchraně stropu v Rytířském sále. „Je to nejkrásnější místnost na zámku. Bylo nutné pustit se do globální záchrany, protože tam byly statické praskliny a hrozilo, že se nakonec celá štuková výzdoba zhroutí,“ doplnila majitelka zámku, která si záchranu kulturní památky vzala za své poslání. „Je to moje milované dítě,“ říká.

Katechetka Alena Sienská spolu s farářem Rudolfem Zahálkou na faře v České Bělé už deset let pořádají výstavu betlémů.
Vánoční atmosféru zpříjemní swing, koledy nebo betlémy

Rytířský sál není součástí běžných prohlídek. Lidé sem ale mají možnost nahlédnout při netradičních prohlídkách zámku. Používá se také při různých slavnostních příležitostech, jako jsou svatby nebo koncerty. Rytířský sál je se svými 165 metry čtverečními také největší místností na zámku.

Nádherně štukovaný strop se vypíná ve výšce osm metrů. V ní se do záchrany stropu pustili restaurátoři pod odborným dohledem Jiřího Kudrny. Záchrana zahrnovala vytmelení trhlin, opravu štuků, výmalbu stropu a pozlacení původní stropní výzdoby včetně více než osmdesáti šlechtických erbů. Rytířský sál nyní zdobí také repliky portrétů šlechticů.

„Před námi je stále obrovské množství práce. Jenom co něco dokončíme, tak zase můžeme začít. Ale takový už je náš úkol, zachránit tuto památku pro další generace,“ doplnila Helena Degerme. Opravy financuje převážně ze svých zdrojů. Na restaurování Rytířského sálu přispělo také Ministerstvo kultury České republiky.V příštím roce se majitelé chtějí pustit i do empírové části a severní fasády zámku.„Je to fyzicky i psychicky náročné. Odměnou jsou ale nadšení návštěvníci,“ dodává majitelka.

Oficiálně se zámek otevře až na jaře, větší skupiny zájemců ale mají po dohodě možnost zámek navštívit i mimo sezonu.

„V příštím roce se budeme věnovat především pořádání kvalitních akcí. Návštěvníci se určitě mohou těšit na zámecký den a na program pro děti,“ dodala Helena Degerme. Součástí nabídky zámku jsou i únikové hry exit games, které se už staly fenoménem.

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy. Do vlastnictví současných majitelů zámek přešel v roce 2014.
  Ilustrační foto
Lidé si mohou Betlémské světlo odnést i z regionu