S touto žádostí se obrátilo na chotěbořský městský úřad sedm nových majitelů parcel v lokalitě Boží Muka. Není to možné, oponuje radnice, porušili byste urbanistickou studii.

Podle starosty Chotěboře Tomáš Škaryda nelze žádosti vyhovět, protože by tím bylo porušen jednotný ráz čtvrti, v níž by v budoucnu mohlo žít až několik stovek lidí. „Město nechalo na výstavbu v lokalitě Boží Muka zpracovat urbanistickou studii, která má zajistit jednotný estetický vzhled. Součástí studie je rovněž pevně daná výška plotů v čelní části nemovitosti, což je šedesát centimetrů. V zadní části nemovitostí samozřejmě může být plot vyšší. Majitelé poukazují na bezpečnost a ochranu majetku, ale podle mého názoru se jedná o klidnou uzavřenou ulici, kde takové opatření není nutné," vysvětlil Škaryd.

Podle chotěbořského místostarosty Zdeňka Janovského už v době, kdy současní majitelé pozemky kupovali, věděli, že zde panují přísně dané podmínky, co se týče vzhledu budoucí nemovitosti. Tyto podmínky platí už od doby, kdy se na Božích Mukách začalo poprvé stavět, a to je už víc než sedm let. Už tehdy starosta Škaryd uvedl, že ulice města by měly působit jednotným dojmem.

Pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Boží Muka prodává město Chotěboř obálkovou metodou. Naposledy se pozemky prodávaly loni za průměrnou vyvolávací cenu kolem 550 korun za čtvereční metr, včetně DPH. Šlo o parcely na stavbu nízkopodlažních domků s tím, že budoucí vzhled nemovitostí byl přesně určen. A to stanovením takzvaných zastavovacích regulativů pro konkrétní parcely i stanovením základních architektonických požadavků na umisťované stavby.

„Jedním ze základních jednotících prvků zástavby je právě stavba hlavního oplocení, a proto bude kupující zavázán pod smluvní pokutou tuto podmínku dodržet. Všechny další podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby jsou podrobně stanoveny v územním rozhodnutí vydaném stavebním úřadem MěÚ Chotěboř a budou pro stavebníka závazné," vysvětlil v době prodeje zájemcům tajemník městského úřadu Milan Linhart.

Pravidla určovala i barvu fasády, na pozemku je zakázáno chovat drůbež. Právě přísná pravidla byla důvodem, proč někteří zájemci o pozemek od koupě ustoupili. „Nevím, proč by mi měl cizí architekt říkat, jak má vypadat můj dům, ve kterém chci žít," shrnul svoje dojmy z dražby Radek Pleskač z Chotěboře.

V budoucnu plánuje Chotěboř rozšířit nabídku parcel pro rodinné domky o dalších třináct pozemků, které budou nabízeny v ceně zhruba šesti set padesáti korun za metr čtvereční.

„Radnice vykupuje pozemky od soukromých vlastníků. Myslím, že nabízená cena určená odborníkem je přiměřená. V jiných městech jsou parcely mnohem dražší," podotkl starosta Škaryd.

I na nových parcelách samozřejmě budou opět platit závazná pravidla pro vzhled nemovitostí podle urbanistické studie.