Školákům první dáma předala vysvědčení a malé dárky z Pražského hradu a od Kraje Vysočina. Na oplátku malí školáci předali oběma ženám levandulové polštáře a vázanou kytici školních levandulí. Tyto výrobky děti s pomocí kantorů samy vyrobily.

Školu v Dolních Vilémovicích první dámě doporučil k návštěvě Kraj Vysočina kvůli dobrým výsledkům. Žáci v naší vesnické škole jsou vedeni k manuálním činnostem,  samostatnosti, lidskosti. Děti jsou nejen slušně vychovány, ale i vzdělávány, a to prostřednictvím nejrůznějších alternativních forem vzdělávání,“ řekla ředitelka školy Jarmila Nováková.

Po návštěvě školy navštívily obě dámy rodný dům Jana Kubiše, kde je provedl místní správce a starostka obce Jitka Boučková.