V budoucnu by měl pomoci obchvat, ale Sedlišťští si na něj musí ještě počkat.

Podle starosty Vyskytné, pod niž Sedliště patří, Tomáše Kocha, nemají v obci zatím žádné zprávy o tom, že by stavba obchvatu měla vbrzku začít. „Považujeme ale za úspěch, že se nám aspoň podařilo dosáhnout schválení té varianty obchvatu, kterou máme zanesenu v územním plánu a která je vzdálenější od Sedlišť. Uvažovalo se totiž ještě o variantě kratší, kdy by obchvat vedl blíž vesnici, ale s tím obyvatelé nesouhlasili," sdělil starosta.

Krajský radní pro dopravu Libor Joukl v tuto chvíli ještě neumí říct, v kterém roce by mohla být stavba obchvatu realizována. Názor místních obyvatel však kraj nepřehlíží. „Snažíme se jej vždy do projektu zakomponovat, je třeba dospět ke konsenzu mezi obcí a investorem, což je v tomto případě kraj. Zda však bude možné postavit obchvat podle představ obyvatel, to se teprve rozhodne, až bude známo, kolik by tato varianta stála," uvedl radní. V některých případech, kdy se taková stavba z finančních důvodů ukáže být neuskutečnitelná, může podle něho dojít k tomu, že si lidé odmítáním jiné možnosti obchvat zablokují úplně.

„Předpokládáme pokračování projektové přípravy stavby v dalším plánovacím období, tedy v letech 2014 až 2020, z prostředků Regionálního operačního programu. Zatím není známa konkrétní výše dotace, takže nelze předjímat další postup," sdělila vedoucí investičního oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Hana Matulová.

Obchvat by Sedlišťští uvítali co nejdříve. „Vesnicí projede denně mnoho aut. Při opravách silnic v okolí se Sedlištím na chvíli ulevilo, protože byla doprava odkloněna jinam, teď už je ale vše zase při starém. Trochu by pomohla oprava průtahu. Hlavně kamiony, které po hrbolaté silnici projíždějí prázdné, dělají hluk. Na druhou stranu ale v Sedlištích plánujeme opravy kanalizace a ty by bylo lépe provést před opravou silnice," podotkl Tomáš Koch.

Jak doplnil, po vystavění obchvatu předpokládá, že přijde ze strany kraje požadavek, aby si silnici skrz ves vzala obec do vlastnictví.

Starostova slova o hluku způsobeném náklaďáky, potvrdila obyvatelka Sedlišť Jaroslava Kosová. „Jsou to takové rány, že se mi třesou skleničky v kredenci," doložila žalostný stav silnice. Chápe však, že nyní po povodních budou peníze potřeba jinde a na větší opravy asi hned tak nebude.

Aut jezdí přes Sedliště i podle Jaroslavy Kosové opravdu mnoho. „Když se něco stane na dálnici mezi Jihlavou a Humpolcem, hned to poznáme, protože všechna auta v Jihlavě sjíždějí a jezdí do Humpolce přes Pelhřimov," řekla obyvatelka vesnice.

Průtah Sedlišti má kromě velkého provozu také ten nedostatek, že přes něj ve vesnici nevedou žádné přechody pro chodce.
Kvůli šířce komunikace by totiž podle slov starosty musel být uprostřed zřízen dělicí ostrůvek. „Na silnici pouze brzy přibude nakreslená značka nabádající řidiče ke zpomalení na padesátikilometrovou rychlost," dodal starosta.