První místo v kategorii Rekonstrukce občanských a bytových staveb získal kamenický pivovar za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potenciálem společenského oživení centra města. „Bylo to pro nás obrovské, ale samozřejmě příjemné, překvapení. Tuto cenu nám udělila odborná komise, takže jsme získali největší ocenění. Je to pro nás velký úspěch,“ řekla s nadšením Barbora Říhová z I. Kamenické stavební a obchodní firmy, která je hlavním zhotovitelem stavby.

Na cenu veřejnosti pivovar nedosáhl. I tak ale v této kategorii skončil na druhém místě. „Realizací akce se úspěšně podařilo obnovit původní využití areálu ve velmi krátkém čase, a to za jeden rok včetně projektových prací. Došlo k očištění hodnotných částí stavby od necitlivých přestaveb, do chátrajících hodnotných prostor byl znovu vdechnut nový život a obnovena důležitá součást městského centra a života obyvatel Kamenice,“ vysvětlila za přihlašovatele stavby Barbora Říhová důvody, proč obnovený kamenický pivovar získal nejvyšší odborné ocenění.

Stavbou roku Kraje Vysočině je v kategorii Novostavba budov Výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč díky zdařilé urbanistické rezonanci s areálem školy, kvalitní dispozici a provedení stavby.

Druhá etapa rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě se umístila na prvním místě v kategorii Dopravní stavby a veřejná prostranství za vhodné místo pro život, uplatnění zeleně a vodních prvků.

„Stavba je velice kladně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Přinesla oživení tomuto prostoru a vytvořila místo veřejného prostranství s možností konání trhů a jiných společenských aktivit. Přinesla i celkovou obnovu zeleně parku tak, aby se stal místem krátkodobé relaxace obyvatel i návštěvníků centra města,“ řekl zástupce zhotovitele Vlastimil Hladík ze společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, která rekonstrukci havlíčkobrodského náměstí do soutěže přihlásila.

Do přehlídky stavebních realizací, kterou po sedmnácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí. „Soutěž a závěrečný galavečer se konal v pondělí 10. června v Ledči nad Sázavou, v multifunkčním sále Gymnázia, SOŠ a VOŠ,“ informoval Martin Pertl, předseda spolku Stavba Vysočina.

ODBORNÁ OCENĚNÍ

Kategorie: NOVOSTAVBY BUDOV

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2018 - Výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč

Čestná uznání:

Mateřská škola Sedlejov

Nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

Kategorie: REKONSTRUKCE OBČANSKÝCH A BYTOVÝCH STAVEB

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2018 - Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou

Čestná uznání:

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Okříšky

Adaptace objektu bývalé VZP č.p. 16 pro potřeby ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě

Kategorie: DOPRAVNÍ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2018 - Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě – 2. etapa

Čestná uznání:

Pelhřimov, okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií

II/150 Pavlíkov – Leštinka

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejvíce sympatií u veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv získal Bytový dům Řečice č.5, a proto se tato rekonstrukce bude pyšnit titulem Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2018.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka obdržela Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě putuje do Nového sídla společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví náleží Mateřské škole Sedlejov