Podle hejtmanství půjde o revoluci v pořizování a práci s daty, která se bude týkat všech pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Nový systém vyjde na 64 milionů a zčásti bude financován z evropských dotací. „Reálně by obměna systému měla proběhnout do pěti let. První nemocnicí, kde bude systém řídící chod všech oddělení, evidující zdravotní dokumentaci nebo využití zdravotnického zařízení zaveden, je Nemocnice Jihlava,“ prozradil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Nový systém zajistí také vyšší bezpečnost a umožní integraci a sdílení dat mezi krajskými nemocnicemi. Zahrnuje mimo jiné také účetní evidenci, manažerské systémy, programy pro sledování lůžek intenzivní péče, které vyhodnocují data z přístrojů na pokojích, využití najde třeba i v lékárnách.

Změna bude velkým krokem dopředu. „Pět nemocnic Kraje Vysočina v současné době využívá tři různé nemocniční informační systémy, ve většině případů na hraně životnosti. Tyto systémy patří podle počtu uživatelů k nejrozsáhlejším, ale také nejsložitějším informačním systémům využívaným ve veřejných institucích,“ doplnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.