Slavnostně jej uvede do provozu ve čtvrtek 1. prosince 2016 ve 13.00 hod. Jeho pořízení bylo možné i díky finanční pomoci sponzorů.N ový ultrazvuk zobrazuje do větší hloubky, tedy umožňuje i vyšetření například obézních pacientek, ocení ho i těhotné ženy.