Ta má ulehčit lidem, kteří se ocitnou v krátkodobé nouzi, a také dlouhodobě sociálně slabým. Jak taková pomoc skutečně vypadá, popsal v rozhovoru pro Deník ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Co je to Charitní záchranná síť?
Tato služba řeší dvě základní oblasti. Tu první nazýváme jako první pomoc sociální. Například když se v Třebíči ocitne v neděli o půlnoci člověk, který je v nějaké sociální nouzi, třeba celý víkend nic nejedl a je mu zima. Neví, co si má počít. Může přijít na azylový dům, kde se mu dostane základní pomoci. V některých případech, pokud nebudeme moci hned pomoci, poskytneme minimálně radu nebo nasměrování pro jeho situaci. Druhou oblastí je aktivní vyhledávání lidí v nouzi, kteří si o pomoc neumí říci nebo neví, na koho se obrátit, a přitom různým způsobem strádají. Těmto lidem je po individuálním posouzení nabízena účinná pomoc, která povede ke zlepšení jejich životní situace.

Už se tímto způsobem skutečně povedlo někomu pomoci?
Ano, i když jde z pohledu našich pracovníků o velmi náročnou práci. Jejich úkolem je totiž nejen člověka v nouzi najít, ale také si získat jeho přízeň. Skutečně není jednoduché za takovým člověkem přijít domů, zaťukat na dveře a nechat se pozvat dál. Povedlo se to například v Trnavě. Kromě několika místních v sociální nouzi jsme vypátrali i jednoho člověka bez domova, který se pohyboval mezi Trnavou a Budíkovicemi. Už desítkám lidí jsme také poskytli potraviny a oblečení.

Jaké jsou vlastně formy pomoci, které lidem nabízíte?
Nejprve je to rozhovor, který nejen vyhodnocuje možnost a způsob pomoci, ale mnohdy má i ráz duševního povzbuzení a dodání naděje. Protože je zde někdo, kdo mu chce pomoci. Poté mnohdy pomáháme materiální pomocí, jako jsou potraviny, oblečení, v některých případech na základě důkladného prověření situace i finanční pomoc. V tomto směru úzce spolupracujeme se sociálním odborem a úřadem práce. A také nabízíme duchovní pomoc.

Můžete ji nějak přiblížit ?
V Charitě chceme pomáhat celému člověku, a jestliže někdo strádá i duchovně, pak chceme nabídnout pomoc i v této oblasti. Emeritní papež Benedikt XVI. k tomu říká, že „tím nejhlubším kořenem utrpení bývá často nepřítomnost Boha“. Za 25 let naší činnosti má již mnoho lidí konkrétní zkušenost s našimi službami, a právě přes tuto zkušenost mohou mít k nám lidé důvěru a odvahu, obrátit se na nás s těmito mnohdy velmi osobními a citlivými úzkostmi, otázkami a hledáním. Nabízíme individuální doprovázení. Službu nabízejí zkušení zaměstnanci. Kontakty na ně lze najít na našem webu pod odkazem Duchovní poradenství a doprovázení.

Co mám dělat, kdybych chtěl dát tip na člověka v nouzi?
Stačí nás kontaktovat, všechny kontakty jsou na našem webu. Každý se může kdykoli obrátit na kolegyně  Veselou a Spilkovou na telefonním čísle 568 408 482 nebo 775 179 314, případně na e-mailu dobrovolnici@trebic.charita.cz.

V letošním roce má Oblastní charita Třebíč 25 let. Jak za tuto dobu vyrostla?
Myslím že přes mnohé problémy vyrostla do krásné slečny. Moc mě těší mnoho poděkování od uživatelů a jejich rodin za naši péči. Velmi silná jsou od rodin, které využily služby našeho domácího hospice sv. Zdislavy. Co se týče statistických údajů, tak máme 240 zaměstnanců, pomáháme ročně zhruba třem tisícům lidem v 25 službách s rozpočtem 70 milionů korun. Natočili jsme krátké video o své činnosti, které je dostupné na našem webu nebo youtube.com.

Vaše péče je široká. Kde všude na Třebíčsku působíte?
Dosud se snažíme o to, aby rozsah služeb byl dostupný pro občany celého okresu, ale někde to drhne. V této souvislosti bych chtěl ocenit především pochopení vedení Třebíče a Náměště nad Oslavou za výbornou spolupráci a dostatečné spolufinancování našich služeb. Horší je to se situací v Moravských Budějovicích, kde dlouhodobě vedení město Moravské Budějovice financuje naše služby velmi špatně. Zde jsme před klíčovými jednáními, zda vedení města, respektive mikroregionu, vnímá naše služby jako potřebné pro své spoluobčany a bude je adekvátně finančně podporovat. Naše držení lidských i technických kapacit tolika služeb pro celý okres je úžasnou a téměř ojedinělou věcí v rámci České republiky. A tak doufáme, že to v Moravských Budějovicích pochopí a zachovají charitní služby pro své občany.

V Třebíči stavíte nový Domov pro matky. Jak jste daleko?
Domov roste vedle polikliniky, práce probíhají dle plánu, a jsme ve fázi omítek, podlah, obkládání. Hotovo by mělo být do konce září. Už se moc těšíme. Pomoc poskytneme nejen maminkám s dětmi v obtížné situaci, ale také otcům s dětmi i rodině v tísni. Také zde bude 6 lůžek pro samotné ženy bez dětí.

Jak oslavíte 25 let existence charity?
V září chystáme Den charity na Karlově náměstí v Třebíči, budeme mít děkovnou mši svatou a také dva koncerty jako poděkování pro naše pracovníky a partnery. Děkuji všem, kteří jste nám kdy pomohli.