V neděli 8. května proběhne v kostele slavnostní inaugurace restaurovaného nástroje. Mešní liturgii doprovodí za varhanami diecézní organolog profesor Václav Uhlíř. Žehnání a posvěcení varhan vykoná zdejší farář Jakub Jan Med. Po mši následuje krátký koncert, kde budou předvedeny zvukové možnosti restaurovaného nástroje.

Oprava varhan trvala dva roky.

„Celkový objem použitých prostředků dosáhl více než jeden a čtvrt milionu korun. Dosud zbývá uhradit zhruba 130 tisíc korun za restaurování varhanní skříně," doplnil farář. Odborné práce na samotných varhanách provedla firma Dlabal a Mettler z Bílska u Litovle. Hrací skříň restaurovali Jan Mach a Leoš Prouza z Červeného Kostelce. „Oprava nástroje byla zamýšlena jako přestavba na původní mechanickou trakturu a kuželkové vzdušnice. Použity byly stávající píšťaly, měch, varhanní skříň i část hracího stolu. Nově se vyrobily vzdušnice pro manuál i pedál a tónová i rejstříková traktura. Z pohledu varhanáře i varhaníka je přestavba varhan na původní mechanickou trakturu vydařenější a její životnost mnohem delší," sdělil farář Med, z jehož iniciativy celá akce vzešla.

Varhany byly silně poškozené. „Celý nástroj včetně varhanní skříně byl v únoru 2014 odvezen do dílny v Bílsku u Litovle.

Likvidace dřevokazného hmyzu a asanace varhan proběhla opakovaným nátěrem přípravkem ředěným v lihu," popsal farář Med začátek náročných prací. Opravy varhan se uskutečnily po etapách.

Práce skončily letos, kdy byly varhany vráceny na místo.

Na opravách varhan se finančně podílely Římskokatolická farnost Svatý Kříž, Kraj Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny, dále Ministerstvo kultury ČR z programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, město Havlíčkův Brod. Přispěli rovněž soukromí dárci, fyzické a právnické osoby, dále farář Jakub Jan Med a jeho přátelé.

Varhany kostela Nalezení Sv. Kříže postavil v roce 1897 varhanář Vanický a v roce 1922 je přestavěl varhanář Urban. Poslední větší opravu provedl varhanář Karel roku 1996.