„Tato soutěž vyzdvihuje poctivou a soustavnou práci žen, kterou považujeme za samozřejmou,“ říká za pořadatele a patrony soutěže politička Miluše Horská.

Na Vysočině je mezi nominovanými například Iveta Vrbová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Háta Ledeč nad Sázavou a zakladatelka Potravinové banky Vysočina. „V roce 2016 se v sídle Háty otevřel nový sociální podnik Pradlenka Barborka, který zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby a dlouhodobě nezaměstnané. Práci tak poskytuje již skoro 100 lidem z Ledče nad Sázavou a okolí, z toho je většina lidí se zdravotním handicapem,“ prozrazuje jednu z mnoha svých aktivit Iveta Vrbová, kterou okolí považuje za ženu, která se nebojí velkých výzev.

Podobnou „krevní skupinu“ má i Alena Skovajsová z Nadačního fondu Šťastná hvězda, který pomáhá těžce nemocným dětem nebo bývalá vrchní sestra z oddělení hematologie a transfuziologie nemocnice v Pelhřimově Věra Šilerová, která je celý život zvyklá pomáhat druhým.

NA SKOK DO STŘEDOVĚKU. Setkání Vikingů v Ledči se účastní asi stovka příznivců historického šermu. Oblečení a zbroj musí být co nejautentičtější.
V Ledči u Sázavy tábořili Vikingové, v bitvě u Stamfordu ale jejich éra skončila

„Nejprve jsem pracovala jako sestřička, dnes jako hlavní koordinátorka náborů do Českého národního registru dárců dřeně,“ upřesňuje svoji profesní dráhu Věra Šilerová, která musela překonat nelehké období, když ji doslova paralyzovala a odkázala na pomoc druhých mozková příhoda. I další kandidátky na titul Žena regionu směřují svoje aktivity do sociální oblasti. Jana Moravcová vede spolek Lada pro mentálně postižené. Zuzana Havlová zase řídí dětské centrum Krteček Pelhřimov. Marie Křoustková je spoluzakladatelkou Spolku Nebojte se policie, jehož hlavním cílem je pomáhat zvládat tíživou situaci jihlavským seniorům.

Pomoci k vítězství mohou uchazečkám jejich příznivci tím, že prostřednictvím internetové stránky www.zenaregionu.cz a to z jednoho e-mailu a z jedné IP adresy jim zašlou svůj hlas. Ženou regionu se stane nominovaná žena s nejvyšším počtem platných hlasů obdržených prostřednictvím hlasování na internetu. Slavnostní vyhlášení absolutní vítězky bude na podzim v Senátu.

Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 Prime Communications, s.r.o. a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. Pro 10. ročník převzal nad akcí záštitu Senát PČR v čele s předsedou Jaroslavem Kuberou.

Výsadba stromů.
Přepravní společnost podpoří výsadbu stromů sto tisíci korunami