„Dny otevřených ateliérů je kulturní akce, která má vzbudit zájem veřejnosti o umění a řemeslo v Kraji Vysočina,“ vysvětlila koordinátorka projektu Martina Mrázová.

V rámci Dnů Otevřených Ateliérů na Vysočině mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle.

„Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění nebo potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě v kamenné galerii,“ podotkla Mrázová.

Své brány tentokrát otevře více než stovka ateliérů. „Umělci a řemeslníci zase získávají nové kontakty, zákazníky a v případě škol a muzeí nové žáky a návštěvníky. Letos se veřejnosti otevře rovných 133 uměleckých a řemeslných ateliérů,“ vyzdvihla Mrázová.

Přesný seznam otevřených ateliérů na Vysočině najdou zájemci na webových stránkách http://www.vysocina-kultura.cz/. Z Havlíčkobrodska je to například Ateliér Stodola v Dolním Městě, Granit Lipnice Radomíra Dvořáka, Ateliér na Loretě v Brodě nebo třeba Sklářská huť Jakub v Tasicích.

Návštěva ateliérů i školy je zcela zdarma. „Účastníci loňských Dnů otevřených ateliérů si pro návštěvníky nachystali dílničky pro děti, dílny a workshopy pro dospělé, výstavy, ukázky výroby a tvorby. Součástí byly také obchůdky, ze kterých si zájemci mohli odnést domů originální šperk, malbu, keramiku, sklo a jiná originální díla,“ zavzpomínala Mrázová.