„Jsem ráda, že si veřejnost uvědomuje potřebu znát základní techniky poskytování první pomoci. Na kurzech se účastníci doptávají přímo na konkrétní situace nebo chtějí poradit i při specifických situacích, například u člověka s epilepsií či dítěte s vdechnutým předmětem. Snažíme se tedy dávat prostor jejich dotazům a tomu, co je zajímá nejvíce," sdělila vrchní sestra chirurgického oddělení a pořadatelka kurzů Marie Kafková.

Již od roku 2011 pořádá nemocnice Havlíčkův Brod kurz laické resuscitace pro veřejnost. Jeho hlavním cílem je jak zachránit v případě potřeby život svým blízkým. Každému se může stát, že bude účastníkem dopravní nehody, nebo před ním na ulici zkolabuje neznámý člověk. Nemocnice školí nejen jednotlivce, ale třeba i studenty gymnázií nebo zaměstnance firem. „Školili jsme například studenty gymnázia v Hlinsku, zájem mají ale i soukromé firmy," pokračovala Kafková.

Velký zájem je o kurzy zaměřené na první pomoc dítěti, které vede primářka dětského oddělení Magdalena Chvílová Weberová. „Pro matku je těžké nezpanikařit v situaci, kdy je její dítě ohroženo na životě. Zejména u malých dětí je proto důležité vědět, jak postupovat nebo alespoň rozpoznat, kdy je dítě v přímém ohrožení života," řekla Chvílová Weberová.

Speciální trenér

Pro kurzy laické resuscitace používá nemocnice speciálního trenéra – defibrilátor CardAid. Specialitou systému je dálkové ovládání, prostřednictvím kterého instruktor může pro účastníky nácviku volit a ovlivňovat vývoj situace. To znamená tvořit rozličné scénáře. Ve spojení s resuscitační figurínou, či přímo živým kolegou, lze procvičit patřičně reálnou formou poskytnutí kardiopulmonální resuscitace. Kurzy zaměřené na dětskou resuscitaci provádí zdravotníci na multifunkčním modelu novorozence, který slouží k nácviku kardiopulmonální resuscitace a základní novorozenecké péče. Model je vyroben ze speciálního silikonového materiálu, který je blízký lidskému tělu. „Na modelu lze nacvičovat nejen resuscitaci včetně endotracheální intubace, ale také katetrizaci pupeční šňůry, zavádění nasogastrické sondy, orální i nasální odsávání, katetrizaci močového měchýře, kontrolu srdečního tepu na pupeční šňůře a podobně," vysvětlila primářka. Moderní intubační model patří mezi nadstandardní vybavení novorozeneckých oddělení.

Další kurz je naplánován na říjen.

Petra Černo